Студенти Національного університету «Одеська політехніка» (ПБ3) вивчатимуть дисципліну «Моніторинг навколишнього середовища» з розділом «Особливості моніторингу морського середовища».

Студенти Національного університету «Одеська політехніка» (ПБ3) вивчатимуть дисципліну «Моніторинг навколишнього середовища» з розділом «Особливості моніторингу морського середовища».

У рамках реалізації Робочого комплексу Т2 «Розробка навчальної програми» рішеннями вченої ради Одеського політехнічного національного університету екологічний навчальний курс включено до навчального плану та впроваджено в навчальний процес університету..

Відповідно до D.T2.3.1 «Навчальні курси з питань навколишнього середовища в школах, університетах та діяльності неурядових організацій» проекту «Створення навчальної мережі для консолідації зусиль спільного екологічного контролю та моніторингу в басейні Чорного моря 2 (акронім LeNetEco2)» від Діяльність A.T2.3 «Впровадження екологічних навчальних курсів» була виконана ця зміна навчального плану.

Рішенням засідання кафедри Екологічної безпеки та гідравліки (протокол № 5 від 25.12.2022 р.) освітня програма «Екологічна безпека за напрямом 101 ‒ «Екологія» буде доповнена в освітній програмі та, відповідно, навчальних планах 2023 р. освітньою компонентою (розділ «професійні вибіркові дисципліни») новою дисципліною «Моніторинг і охорона морського середовища».

Незважаючи на труднощі, які виникли під час реалізації проекту – військова агресія РФ на території України, ПБ3 провів у грудні 2022 онлайн тренінги для 2 цільових груп – 1. Учні шкіл. 2. Молодь (студенти та інша молодь). Матеріали, які використовувалися експертами під час тренінгів, були включені до навчальних матеріалів нових освітніх компонент за планом прийому 2023 р., а також в оновлених програмах для спеціальності «Екологічна безпека» за напрямом 101 ‒ «Екологія».

 

news 2


Останнє оновлення

0 березень 2023 року
Image
© 2024 LeNetEco2. Всі права захищені.

Цей веб -сайт був створений та підтримується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Агентства з питань сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.