LeNetEco 2

Створення навчальної мережі для консолідації зусиль спільного екологічного контролю та моніторингу Басейні Чорного моря 2

Номер проєкту BSB-1088

Рамки програми

Спеціальна мета програми

Сприяти координації охорони навколишнього середовища і спільному зменшенню засмічення Басейну Чорного моря
Пріоритетні цілі програми
Пріоритет 2.1 Удосконалити спільний моніторинг навколишнього середовища

Загальною метою проєкту LeNetEco є консолідація спільних зусиль та залучення суспільства країн Басейну Чорного моря шляхом здійснення екологічного контролю та моніторингу його річкових дельт

Image

Спеціальна мета програми

Image

1

Забезпечити доступ до освітніх ресурсів, знань та інформації у сфері охорони навколишнього середовища шляхом організації навчання з питань охорони навколишнього середовища та інформаційних електронних ресурсів.

Image

2

Підвищити культурний та освітній потенціал громадян країн БЧМ у сфері охорони навколишнього середовища шляхом розробки програми екологічного навчання.

Image

3

Зміцнити співробітництво та поліпшити накопичення знань та інформації для забезпечення стабільного функціонування LeNetEco платформи, надаючи з цією метою можливість іншим країнам та організаціям користуватися нею та оцінювати її.

LeNetEco 2
партнерство

Виконавець:
Університет Данубіус м. Галац
юридична адреса: Румунія, 800654, м. Галац, вул. Галац 3
Електронна пошта: luciantilea@univ-danubius.ro

Партнер проєкту 2:
Агентство сталого розвитку та
європейської інтеграції «Єврорегіон “Нижній Дунай”»
вул. Кишинівська, 58, м. Ізмаїл, Україна, 68600
Електронна пошта: asdei.euroregion@gmail.com

Партнер проєкту 3:
Одеський національний політехнічний університет, проспект Шевченка, 1а, Одеса, 65044, Україна. Електронна пошта: nataliyamitrofanova3@gmail.com

Партнер проєкту 4:
Університет «Проф. д-р Асен Златаров»
бул. Проф. Якимова, 1, м. Бургас, Болгарія, 8010 (8010, Bulgaria, Burgas, 1 “Prof. Yakimov” boulevard)
Електронна пошта: imarkovska@btu.bg

Партнер проєкту 5:
Асоціація транскордонного співробітництва
«Єврорегіон Нижній Дунай»
вул. Еройлор, 64, м. Галац, 800119 Румунія (800119, Romania, Galati, 64 Eroilor str.)
Електронна пошта: actedj@gmail.com

Партнер проєкту 6:
Екологічний консультаційний центр Кагул
вул. Б.П. Хасдеу, 7, м. Кагул, 3900 Молдова (3900, R. Moldova, Cahul, 7 B.P. Hasdeu str.)
Електронна пошта: cce_cahul@yahoo.com

Очікувані результати

1. Основним і найважливішим результатом проєкту є LeNetEco платформа, яка складається з 3 незалежних, але об’єднаних спільною метою частин.
По-перше, LeNetEco платформа значно зменшить проблему недостатніх знань у сфері моніторингу та охорони навколишнього середовища серед громадян країн БЧМ, особливо серед молоді.

По-друге, там можна буде публікувати інформацію про охорону навколишнього середовища в дельтах Чорноморського басейну.

По-третє, платформа дозволить об’єднати зусилля різних соціальних груп громадян та організацій країн БЧМ з метою контролю за станом навколишнього середовища.

По-четверте, її створення сприятиме територіальній співпраці активних молодіжних груп, місцевої влади, екологічних лабораторій, дослідників, громадських організацій.

По-п’яте, LeNetEco платформа та всі її частини також будуть використовуватись та розвиватись після закінчення проєкту, тобто як довгостроковий результат проєкту.

2. Наступним результатом, не менш значущим для досягнення загальної мети проєкту, є створення навчальної програми з охорони навколишнього середовища та моніторингу екологічної ситуації. Ця програма складається з 5 навчальних курсів, спрямованих на обрані цільові групи.

3. Ще одним результатом проєкту є навчання учасників, поділених на 5 пілотних груп, що проходить у країнах-партнерах проєкту, загальною кількістю 960 осіб, 600 з яких — учні та студенти.

4. Найважливішим результатом є наявність онлайн-версії навчальної програми та навчальних матеріалів, завантажених на LeNetEco платформу. Матеріал можна використовувати навіть після закінчення проєкту.

5. Кінцевий результат проєкту, отриманий з усіх попередніх результатів, — це спільна активна діяльність громадян країн БЧМ та обмін інформацією про екологічну ситуацію. Проєкт дає громадянам країн БЧМ можливість брати участь у цій діяльності.

Період реалізації проєкту:
01.08.2020 – 31.07.2022

Бюджет проекту

Загальна вартість проекту: 773 030,00 євро

Грант: 711187,60 євро (92%)

Співфінансування: 61 842,40 євро (8%)

Спільна оперативна програма «Чорноморський басейн 2014–2020»
Університет Данубіус у м. Галац, Румунія

2020 рік

Спільна оперативна програма «Чорноморський басейн 2014–2020» фінансується спільно з Європейським Союзом через Європейський інструмент сусідства та країнами-учасницями: Вірменією, Болгарією, Грузією, Грецією, Республікою Молдова, Румунією, Туреччиною та Україною.
Цей сайт був створений та функціонує за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Агентства сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Останнє оновлення

0 березень 2023 року
Image
© 2024 LeNetEco2. Всі права захищені.

Цей веб -сайт був створений та підтримується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Агентства з питань сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.