Image

Партнери проєкту

Університет «Проф. д-р Асен Златаров»

Університет «Проф. д-р Асен Златаров» є державним університетом, заснований 6 жовтня 1963 року. Навчання проводиться на трьох факультетах: факультеті технічних наук, факультеті природничих наук та факультеті суспільних наук. До його складу входять три коледжі: технічний коледж, медичний коледж та коледж туризму. Навчання здійснюється за 29 акредитованими бакалаврськими та понад 60 магістерськими програмами.
За останні шість десятиліть Університет зарекомендував себе як один з провідних навчальних закладів Болгарії.

Університет «Проф. д-р Асен Златаров» пропонує своїм студентам 18 професійних кваліфікацій, 48 предметів для здобуття ступенів «професійний бакалавр», «бакалавр», «магістр» або «доктор».
Університет «Проф. д-р Асен Златаров» має сучасну матеріальну базу та приміщення, що відповідають державним вимогам щодо високої якості освіти. Він складається з шести навчальних корпусів зі 150 аудиторіями та 70 лабораторіями, спортивними спорудами, трьома студентськими гуртожитками та центром медичного обслуговування.
В університеті викладають понад 405 висококваліфікованих викладачів, 320 з них — зі спеціалізованою підготовкою. Організація та управління навчальним процесом в університеті відповідають європейським вимогам та критеріям якісного навчально-дослідницького процесу. Університет був оцінений одним з перших у Болгарії за якістю досліджень за системою оцінювання наукового внеску Гірша.

Image
Image
Image

Університет «Проф. д-р Асен Златаров» є провідною науковою установою у Південно-Східній Болгарії, однією з перших у країні за фінансуванням досліджень. Щороку обсяги інвестицій у дослідницький сектор складають близько 1,27 млн євро, 90% з яких надаються за контрактами з міжнародними організаціями. За цими цифрами Університет «Проф. д-р Асен Златаров» займає одне з перших місць у Болгарії за фінансуванням досліджень.

В університеті створено кілька науково-дослідних лабораторій, у тому числі Лабораторію математичної хімії (провідна світова лабораторія), Центральну науково-дослідну лабораторію, Комплексну лабораторію для аналізу нафтопродуктів та твердого палива, Наукову лабораторію «Булурітест», Лабораторію з випробування силікатних матеріалів, Лабораторія гумових виробів тощо.

Університет налагодив активні наукові зв’язки з інститутами та університетами у понад 80 країнах, серед яких Англія, Франція, Німеччина, Росія, Туреччина, Іспанія, Італія, Угорщина, Сербія, Польща, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати тощо. Це відкриває можливості для здобуття наукових спеціалізацій та проходження навчальної практики викладачами та студентами, для обміну викладачами, навчальною та науковою літературою.

Досвід роботи Університету «Проф. д-р Асен Златаров» з реалізації проєктів:

Image

«Будівництво та розвиток Спеціалізованого центру з мехатроніки та чистих технологій MIRACle (мехатроніка, інновації, робототехніка, автоматизація, чисті технології)»
Проєкт фінансується в рамках оперативної програми «Наука та освіта для розумного розвитку 2014–2020»
Партнери: провідний бенефіціар Інститут механіки Болгарської академії наук, PB2 Університет «Проф. д-р Асен Златаров», м. Бургас, PB3 Центральна лабораторія сонячної енергії та нових джерел енергії Болгарської академії наук, PB4 Софійський університет Св. Климента Охридського, PB5 «ГІС-Трансфер Сентер Фаундейшн» (GIS-Transfer Center Foundation), PB6 «ВУЗФ Університет» (VUZF University), PB7 Інститут інформаційних та комунікаційних технологій Болгарської академії наук, PB8 Технічний університет Софії
Бюджет: 11 540 242,00 євро
Період реалізації: 30.09.2019 – 30.12.2023
Новостворена інфраструктура розподілена між партнерами консорціуму. Вона складається з 4 баз з 15 побудованими та обладнаними лабораторіями. Дослідницька діяльність у лабораторіях згрупована за 6 пакетами робіт: WP1 (ПР1) Інноваційні рішення в робототехніці та автоматизації, WP2 (ПР2) Біомехатронні системи, WP3 (ПР3) Інтелектуальне середовище, процеси та технології в мехатроніці, WP4 (ПР4) Нові методи та засоби контролю та випробування мехатронних елементів, WP5 (ПР5) Математичне забезпечення та моделювання складних систем та процесів, WP6 (ПР6) 3D-моделювання, розробка та впровадження пілотних моделей елементів, деталей та систем для мехатроніки.

Image

Проєкт «Транскордонна співпраця регіонів з блакитного росту — BLUE GROWTH COLLABs»

Проєкт фінансується за програмою Інтеррег-ІПА з транскордонного
 співробітництва Болгарія–Туреччина 2014–2020 (Interreg Programme – IPA for Cross-border Co-operation Bulgaria – Turkey 2014–2020)
Партнери: Університет «Проф. д-р Асен Златаров», м. Бургас, Фракійський університет, м. Едірне
Бюджет: 2 855 246 євро
Проєкт передбачає створення Науково-дослідних центрів у м. Бургас та м. Едірне, у межах яких будуть обладнані та функціонуватимуть: Лабораторія аналізу забруднення вод пластиком, Лабораторія аналізу та моделювання водних екосистем, Лабораторія аквакультури та біотехнологій.

Центри відіграватимуть роль наукової інфраструктури для співпраці вчених, дослідників, місцевих та регіональних установ у розробці спільних підходів, методологій, моделей та ініціатив щодо сталого користування та управління природними ресурсами. Дослідницька діяльність центрів поєднується з їх освітньою функцією з точки зору залучення студентів до дослідницьких завдань та проєктів, проведення інформаційних кампаній та роботи з місцевими громадами для формування екологічно відповідальної поведінки.

Image

Проєкт «Чисті технології для сталого навколишнього середовища — вода, відходи, енергія для безвідходної економіки»
Проєкт фінансується в рамках оперативної програми «Наука та освіта для розумного розвитку 2014–2020»
Партнери: провідний бенефіціар Софійський університет Св. Климента Охридського, PB2 «КлінТек Фаундейшн» (CleanTech Foundation), PB3 Фізико-хімічний інститут, PB4 Інститут мікробіології, PB5 Університет архітектури, житлово-цивільного будівництва та геодезії, PB6 Університет «Проф. д-р Асен Златаров», м. Бургас, PB7 Інститут органічної хімії з центром фітохімії, м. Софія, PB8 Університет лісового господарства, м. Софія
Період реалізації: 30.03.2018 – 30.11.2023
Бюджет: 12 101 218,30 євро
Проєкт орієнтований на побудову ефективно функціонуючої інфраструктури на модульних принципах у сфері: 1) контролю, очищення та управління водними ресурсами; 2) переробки, рециклінгу, утилізації та видалення твердих відходів; 3) реалізації енергоефективної та ресурсоефективної економіки шляхом отримання відновлюваних та альтернативних джерел енергії, матеріалів та ресурсів; 4) стимулювання інновацій у технологіях для сталого навколишнього середовища та безвідходної економіки; 5) розвитку та реалізації підприємництва молодих спеціалістів у зазначених напрямках.
Спеціалізований центр проводитиме передові дослідження щодо створення продуктів, послуг та чистих технологій з високою ресурсо- та енергоефективністю та значною економічною, соціальною та екологічною додатковою цінністю.

Image

Останнє оновлення

0 березень 2023 року
Image
© 2024 LeNetEco2. Всі права захищені.

Цей веб -сайт був створений та підтримується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Агентства з питань сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.