Партнери проєкту

Асоціація транскордонного співробітництва
«Єврорегіон Нижній Дунай»

Асоціація транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» (ACTEDJ) є виконавчою структурою управління єврорегіону «Нижній Дунай», утвореною у 1988 році:

ro

Одиниці державного управління з боку Румунії:

м. Галац, м. Бреїла, м. Тулча

ua

Одеська обласна державна адміністрація;

Обласна рада м. Одеси, Україна;

Ренійська районна рада та мерія м. Ізмаїл

md

Молдова: Кагульський

та Кантемирський райони

Основною метою ACTEDJ є надання допомоги своїм членам у напрямі посилення економічного розвитку та співробітництва у сфері спільного інтересу, сприяння розвитку бізнесу та підприємництва у сфері туризму, культури, що є одним з пріоритетів у регіоні

Представництво та зв’язки на європейському та міжнародному рівнях

Політичний та адміністративний характер співпраці з 1998 року

23 роки транскордонного співробітництва

Асоціація транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»

Тривалий розвиток у проєктах державного і приватного секторів

Тривалий розвиток спільних портфелів проєктів вартістю понад 100 млн євро

Єврорегіон «Єврорегіон Нижній Дунай»

Упродовж 23-річної співпраці в зоні «Єврорегіону Нижній Дунай» їх участь та підтримка сталих проєктів у результаті привели до створення Інтеграційного центру транскордонного співробітництва та економічного розвитку Затун – Галац, Центру транскордонного співробітництва з охорони навколишнього природного середовища – Владешті, Центру екологічного менеджменту Молдови.

Команда Асоціації складається з сертифікованих керівників проєктів та тренерів у сфері управління проєктами, сталого розвитку – економічного та стратегічного планування та еко-ефективності.

ACTEDJ має досвід організації семінарів та забезпечення навчальних програм для навчальних курсів та майстер-класів у сфері соціально-економічного розвитку: транскордонне партнерство — інструмент залучення зовнішніх коштів, можливості фінансування для неурядових організацій та можливості для організацій меншин у Південно-Східному регіоні.
Асоціація має досвід у створенні та використанні професійних мереж завдяки проєкту CAN (Культурно-мистецька мережа в «Єврорегіоні Нижній Дунай») та навчальних програм завдяки проєктній інформації, обізнаності, консультаціям та кваліфікації, приміщенням для сталого розвитку в рамках Оперативної програми розвитку людських ресурсів. Спільні дії щодо охорони навколишнього середовища в Басейні Чорного моря

Image

Програма фінансування:

Спільна оперативна програма «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАСЕЙН 2014–2020»

Мета

Основна мета проєкту — сприяння охороні навколишнього середовища в Басейні Чорного моря шляхом спільної просвітницької, інформаційної та річкоочисної діяльності з метою зменшення кількості річкового та морського сміття.

Бюджет

703,870.00 євро

Результати

Спільні просвітницькі та роз’яснювальні кампанії; заходи щодо виявлення незаконних звалищ на берегах річок; нарощування потенціалу щодо охорони навколишнього середовища в Басейні Чорного моря

Image

Залучення громадян до визначення пріоритетності, розробки та реалізації політики місцевого розвитку

Програма фінансування: Спільна оперативна програма «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАСЕЙН 2007–2013»

Мета

Нарощення потенціалу організацій громадянського суспільства з метою посилення їх ролі у визначенні пріоритетності, розробці та реалізації державної політики у сфері місцевого та регіонального розвитку.

Бюджет

498.020,8 євро

Результати

Підвищення обізнаності зацікавлених сторін щодо важливості залучення громадянського суспільства до процесу формулювання та реалізації державної політики розвитку; впровадження нових інструментів, SMART-методу для державної політики на рівні партнерства; мережа організацій в області проєктів у сфері державної політики; Центр державно-приватного партнерства (ДПП) у Галаці, в межах ACTEDJ.

Image

Інноваційні інструменти для аналізу навколишнього середовища в північно-західному Басейні Чорного моря

Програма фінансування: Спільна оперативна програма «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАСЕЙН 2007–2013»

Мета

Сприяння розвитку стійкої екологічної політики шляхом впровадження інноваційних дослідницьких ініціатив, спрямованих на аналіз, контроль та дослідження фізико-хімічних та біологічних параметрів поверхневих водних систем у північно-західному Басейні Чорного моря.

Бюджет

769.265,00 євро

Результати

Створення сучасного підходу до дослідницьких ініціатив з екологічних питань (1 методологія застосована у 4-х науково-дослідних ініціативах); покращення транскордонної співпраці (1 спільна база даних та портал для спілкування між різними зацікавленими сторонами); поширення інформації щодо запобігання забрудненню серед громадян через публічний портал; розробка екологічних показників, які будуть служити інструментами аналізу для щонайменше 120 технічних екологічних експертів країн-учасниць; розробка 5 основних екологічних звітів, включно з середньостроковими вдосконаленими компонентами екологічної політики регіону; обмін найкращими практиками у сфері управління навколишнім середовищем між залученими фахівцями.

Чиста річка

Програма фінансування:
Спільна оперативна програма «Румунія–Україна 2014–2020»

Мета

Запобігання та виключення надзвичайних ситуацій, спричинених техногенними катастрофами в каналізаційних системах у прикордонній зоні дельти Дунаю.

Бюджет

4.353.696,00 євро

Результати

Реконструкція та модернізація насосної станції в Ізмаїлі; відновлення каналізаційної системи; відновлення каналізаційних мереж та станцій очищення стічних вод лікарні швидкої допомоги округу Тулча; реалізація програми розширення можливостей реагування в надзвичайних ситуаціях для зацікавлених сторін; спільна система контролю; спільна стратегія дій у надзвичайних ситуаціях; інформаційно-розповсюджувальні заходи.

CEAD

Співробітництво в цілях розвитку, допомога та освітні заходи

Програма фінансування:
Міністерство закордонних справ (MAE)

Мета

Проєкт стане основою для інформації, діалогу, співпраці, допомоги та консультацій, створеною для НУО, органів державної влади та установ, навчальних закладів, засобів масової інформації та приватних організацій у «Єврорегіоні Нижній Дунай».

Бюджет

56.576,19 США

Результати

Підвищення інформованості серед НУО в Румунії та Молдові про цілі та ініціативи Румунії та ЄС на регіональному рівні, про Цілі сталого розвитку, Цілі розвитку тисячоліття та про політику співробітництва у цілях розвитку; збільшення кількості ініціатив, публічних заходів, обміну ноу-хау та партнерських відносин в Єврорегіоні; збільшення кількості можливостей для навчання в рамках проєкту; 2 курси: інституційний менеджмент та управління проєктами для розвитку; посилення співробітництва в регіоні відповідно до чітко визначених стратегічних напрямків; створення належного інституційного простору для забезпечення доступу до ресурсів розвитку для суб’єктів господарювання в Єврорегіоні; підвищення помітності діяльності Румунії у Єврорегіоні та в межах ЄС шляхом зміцнення єврорегіонального співробітництва та створення стійкої програми підтримки для суб’єктів у Єврорегіоні.

LSP
Інвентаризація, аналіз та ліквідація антропогенних джерел забруднення в районі Нижнього Дунаю України, Румунії та Молдови

Програма фінансування:
Спільна оперативна програма «Румунія–Україна–Республіка Молдова 2007–2013»

Мета

Зменшення впливу хімічних та побутових відходів на довкілля в регіоні Нижнього Дунаю та посилення контролю забруднювальних речовин у цій зоні.

Бюджет

5.840.000,00 євро

Результати

Впровадження та введення в експлуатацію очисних споруд у м. Вілково (Україна), регіонального Центру екологічних досліджень у м. Одеса (Україна), Центру поводження з небезпечними відходами в м. Кишинів (Молдова); реалізація транскордонної стратегії боротьби із забрудненням.

Присутність

12 років діяльності
з 2009 по теперішній час

Команда

15 співробітників

Бюджет

Понад 24 000 000,00 євро у завершених та поточних проєктах

Вплив

Асоціація транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» зарекомендувала себе як одна з найактивніших форм транскордонного співробітництва в Румунії, яка залучила кошти у розмірі понад 24 мільйони євро та досягає спільних цілей, що сприяє:

  • економічному та соціально-культурному розвитку зони «Єврорегіону Нижній Дунай»;
  • нарощенню потенціалу організацій громадянського суспільства з метою посилення їх ролі у визначенні пріоритетності, розробці та реалізації державної політики у сфері місцевого та регіонального розвитку;
  • покращенню транскордонної економіки в регіоні Нижнього Дунаю шляхом диверсифікації та сталої модернізації транскордонного туризму;
  • залученню інвестицій в охорону навколишнього середовища;
  • підвищенню мобільності людських та фінансових ресурсів;
  • скороченню диспропорцій у регіональному розвитку;
  • просуванню та розвитку соціального підприємництва в Єврорегіоні, належному оцінюванню потенціалу молоді, зменшенню соціальних нерівностей та створенню об’єднувального робочого середовища;
  • просуванню та розвитку міжособистісних відносин на основі довіри та взаємоповаги.

Останнє оновлення

0 березень 2023 року
Image
© 2024 LeNetEco2. Всі права захищені.

Цей веб -сайт був створений та підтримується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Агентства з питань сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.