Granițe comune. Soluții comune.

Partenerii Proiectului

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră
Euroregiunea "Dunărea de Jos"

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea "Dunărea de Jos"(ACTEDJ) este structura de conducere executivă a Euroregiunii Dunării de Jos, entitate fondată în 1988 de:

ro

Unități ale administrației publice din România:

Galați, Brăila, Tulcea

ua

Administrația regională de stat Odesa;

Consiliul Regional Odesa;

Consiliul Raional Reni din Ucraina;

Primăria Ismail;

md

Consiliul Raional Cahul și Consiliul Raional Cantemir din Republica Moldova

Scopul principal al ACTEDJ este de a-și asista membrii către o dezvoltare economică sporită și cooperare în zona de interes comun, promovarea afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turismului și culturii fiind subliniat ca o prioritate în regiune și fiind un obiectiv asumat de organizație.

Reprezentare și conexiune la nivel european și internațional

Context politic și administrativ de cooperare din 1998

23 ani de cooperare transfrontalieră

Euroregiunea Dunării de Jos

Dezvoltare durabilă atât în sectorul privat cât și în cel public

Dezvoltare durabilă, portofolii comune de proiecte cu o valoare de peste 100 milioane de euro.

Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos

De-a lungul celor 23 de ani de cooperare în zona Euroregiunii Dunării de Jos, implicarea și sprijinul lor pentru proiecte durabile au avut drept rezultate: un Centru Integrat de Cooperare Transfrontalieră și Dezvoltare Economică Zatun -Galați, un Centru deCooperare Transfrontalierăpentru Protecția Mediului –Vladesti, un Centru pentruManagementul Mediului pentruMoldova.

Echipa Asociației este formată din manageri de proiect și formatori certificați în domeniul managementului proiectelor, dezvoltării durabile -planificare economică și strategică și ecoeficiență.

A.C.T.E.D.J. are experiență în organizarea de seminarii și oferirea deprograme pentru cursuri de formare și ateliere în domeniul dezvoltării social-economice: parteneriate transfrontaliere - instrument de atragere a fondurilor externe, oportunități de finanțare pentru organizațiile neguvernamentale și oportunități pentru organizațiile minoritare din regiunea sud-est.Asociația are experiență în crearea și exploatarea rețelelor profesionale datorită proiectului CAN - Rețea artistică culturală în Euroregiunea Dunării de Jos și programe de formare datorate proiectului Informații, conștientizare, consiliere și calificare - premise pentru o dezvoltare durabilă, în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Image

Acțiuni comune pentru protecția mediului în bazinul Mării Negre

Program de finanțare: Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020

Obiectiv

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea protecției mediului în bazinul Mării Negre prin educație comună, conștientizare și campanii de curățare a râurilor pentru reducerea deșeurilor fluviale și marine.

Buget

703,870.00 Euro

Rezultate

Campanii comune de conștientizare și educare; Măsuri de identificare a depozitelor de deșeuri ilegale pe malurile râurilor; Consolidarea capacităților privind protecția mediului în bazinul Mării Negre

Image

Implicarea cetățenilor în prioritizarea, proiectarea și implementarea politicilor de dezvoltare locală

Program de finanțare: Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2007-2013

Obiectiv

Consolidarea capacității organizațiilor societății civile pentru a-și consolida rolul în stabilirea priorităților, proiectarea și implementarea politicilor publice de dezvoltare locală și regională.

Buget

498.020,8 Euro

Rezultate

Conștientizarea sporită a părților interesate cu privire la importanța implicării societății civile în procesul de formulare și implementare a politicilor publice de dezvoltare; Implementarea de noi instrumente, Metoda SMART pentru politicile publice la nivel de parteneriat; Rețea de organizații din zona proiectului în zona politicilor publice; Centrul de parteneriat public-privat
(PPP) din Galați, în cadrul ACTEDJ.

Image

Instrumente inovatoare pentru analiza mediului în bazinul nord-vestic al Mării Negre

Program de finanțare: Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2007-2013

Obiectiv

Sprijinirea dezvoltării unor politici de mediu durabile prin implementarea de inițiative inovatoare de cercetare axate pe analiza, monitorizarea și investigarea parametrilor fizico-chimici și biologici ai sistemelor acvatice de suprafață din bazinul nord-vestic al Mării Negre.

Buget

769.265,00 Euro

Rezultate

Crearea unei abordări moderne pentru inițiativele de cercetare pe probleme de mediu (1 metodologie aplicată în cele 4 inițiative de cercetare); Colaborare transfrontalieră îmbunătățită (1 bază de date partajată și un portal pentru comunicare între diferiți actori); Diseminarea informațiilor privind prevenirea poluării pentru cetățeni prin intermediul portalului public; Dezvoltarea indicatorilor de mediu care vor servi drept instrumente de analiză pentru cel puțin 120 de experți tehnici de mediu din țările participante; Elaborarea a 5 rapoarte esențiale de mediu - inclusiv componente îmbunătățite pe termen mediu în politicile de mediu ale regiunii; Schimb de bune practici în domeniul managementului de mediu între specialiștii implicați.

Râul curat

Program de finanțare: Programul Operaţional comun România - Ucraina 2014-2020

Obiectiv

Prevenirea și excluderea situațiilor de urgență cauzate de dezastre provocate de om în sistemele de canalizare din zona de frontieră a Deltei Dunării.

Buget

4.353.696,00 Euro

Rezultate

Stația de pompare din Izmail reconstruită și modernizată; sistemul de canalizare reabilitat; reabilitarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate ale Spitalului Județean de Urgență Tulcea; program de consolidare a capacităților implementat pentru răspunsul la situațiile de urgență pentru părțile interesate; sistem comun de monitorizare; strategie comună pentru situații de urgență; evenimente de informare și diseminare.

CEAD
Măsuri de cooperare, asistență și educație pentru dezvoltare

Program de finanțare: Ministerul Afacerilor Externe (MAE)

Obiectiv

Proiectul va fi un cadru de informare, dialog, cooperare, asistență și consultanță creat pentru ONG-uri, autorități și instituții publice, instituții de învățământ, mass-media și entități private din Euroregiunea Dunării de Jos.

Buget

56.576,19 USD

Rezultate

Informații sporite în rândul ONG-urilor din RO și MD cu privire la obiectivele și inițiativele RO și ale UE la nivel regional, cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă, obiectivele de dezvoltare ale mileniului și cu privire la politica de cooperare pentru dezvoltare; Creșterea numărului de inițiative, evenimente publice, schimb de cunoștințe și parteneriate în Euroregiune; Creșterea numărului de oportunități de formare în cadrul proiectului; 2 cursuri: management instituțional și management de proiect pentru dezvoltare; Consolidarea cooperării în regiune în conformitate cu direcțiile strategice clar identificate; Crearea unui spațiu instituțional adecvat pentru a asigura accesul la resursele de dezvoltare ale entităților din euroregiune; Creșterea vizibilității RO în euroregiune și în UE prin consolidarea cooperării euroregionale și crearea unui cadru de sprijin durabil pentru entitățile din euroregiune.

LSP
Inventar, analiză și remediere a surselor antropice de poluare în zona Dunării de Jos din UA, RO și MD

Program de finanțare: Programul Operational Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Obiectiv

Reducerea impactului asupra mediului a deșeurilor chimice și a deșeurilor menajere în regiunea Dunării de Jos și îmbunătățirea monitorizării poluanților din zonă.

Buget

5.840.000,00 Euro

Rezultate

Implementarea și operaționalizarea unei stații de tratare a apelor uzate în Vilkovo, UA; a unui Centru regional de studii ecologice în Odessa, UA; a unui Centru de gestionare a deșeurilor periculoase în Chișinău, MD; implementarea unei strategii transfrontaliere pentru combaterea poluării.

Prezență

12 ani de activitate
2009 – prezent

Echipa

15 angajați

Buget

Peste 24.000.000,00 euro în proiecte finalizate şi în curs de derulare

Impact

Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos” s-a impus ca una dintre cele mai active forme de cooperare transfrontalieră din România, realizând atragerea de fonduri de peste 24 de milioane de euro și realizarea unor obiective comune, care au contribuit la:

  • Dezvoltarea economică și socio-culturală a zonei Euroregiunii Dunării de Jos;
  • Consolidarea capacității organizațiilor societății civile pentru a-și consolida rolul în prioritizarea, proiectarea și implementarea politicilor publice de dezvoltare locală și regională;
  • Îmbunătățirea economiei transfrontaliere în regiunea Dunării de Jos prin diversificarea și modernizarea durabilă a turismului transfrontalier;
  • Atragerea investițiilor în protecția mediului;
  • Creșterea mobilității resurselor umane și financiare;
  • Reducerea disparităților în dezvoltarea regională;
  • Promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în euroregiune, prin valorizarea potențialului tinerilor, reducerea disparităților sociale și crearea locurilor de muncă incluzive;
  • Promovarea și dezvoltarea relațiilor interpersonale bazate pe încredere și respect reciproc.

Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.