Granițe comune. Soluții comune.

Image

Partenerii Proiectului

Centrul de Consiliere Ecologică Cahul

Centrul de Consiliere Ecologică Cahul

este o organizație publică, non-profit și neguvernamentală. Entitatea a fost înregistrată la Cahul, Republica Moldova în martie 1999.

Misiunea noastră este de a îmbunătăți bunăstarea socială, economică și de mediu a comunităților din regiunea de sud a Republicii Moldova prin implementarea proiectelor de mediu și sensibilizarea publicului cu privire la problemele de mediu.

Acest lucru se realizează prin participarea la proiecte și acțiuni regionale, naționale și internaționale și prin desfășurarea de campanii de sensibilizare. De asemenea, promovăm parteneriate locale, naționale și internaționale pentru a atrage investiții pentru un mediu durabil.

Centrul de Consiliere Ecologică Cahul are personal cu experiență în dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale, naționale, transfrontaliere și internaționale în diverse domenii precum: management, mediu, educație, agricultură, turism, știință și economie.

Mai jos sunt specificate câteva dintre proiectele implementate de Centrul de Consiliere Ecologică Cahul.

Image

1.“Abordare nouă pentru eliminarea deșeurilor marine și fluviale" - MARLENA -Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

Bugetul total al actiunii: 838 278 EUR
Perioada de implementare: 17.08.2018 - 16.02.2021
Proiectul a vizat creșterea în comun a gradului de conștientizare și educare a publicului cu privire la problemele de deșeuri
fluviale și marine prin acțiuni comune de
reducere a deșeurilor fluviale și marine
O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării
comportamentului ecologic și responsabil al
cetățenilor și al comportamentului ecologic în
rândul tinerilor.

2. “Calea turistică a regiunii Mării Negre" - BSB TOUR - Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013

Bugetul total al actiunii:577 760 EUR
Perioada de implementare: 01.11.2013 – 30.10.2015
Obiectivul general al proiectului a fost stabilirea unei cooperări puternice între organizațiile partenerilor din diferite țări, sub diferite aspecte sociale, economice și regionale, pentru a realiza o dezvoltare economică, socială și turistică bazată pe resurse comune.

Image

3. „Viață nouă pe râul Prut - oportunități pentru localnici și natură” - WWF Programul Dunăre-Carpaţi România;

Bugetul total al actiunii: 46 100 EUR
Perioada de implementare: 01.10.2012-31.12.2014 Obiectivul general al proiectului - contribuția la conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă a comunității în zonă. Activitățile proiectului au fost orientate spre a ajuta la refacerea habitatelor naturale de pădure, îmbunătățirea accesului comunităților la apă curată, consolidarea capacității Rezervației Științifice a Prutului de Jos prin furnizarea de echipamente și sprijinirea activităților educaționale în satele din jur.

Image

4. “Râuri curate - Marea curată! Acțiuni ale ONG-urilor pentru protecția mediului în zona Mării Negre" - Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013

Bugetul total al actiunii: 498 099 EUR
Perioada de implementare: 01.11.2012 – 30.10.2014
Obiectivul general al acțiunii a fost acela de a contribui la eficacitatea măsurilor luate de diferite părți interesate pentru a aborda problema poluării apei, ca provocare comună în protecția mediului în zona Mării Negre.

Image

5. “Îmbunătățirea managementului integrat al zonei de coastă în regiunea Mării Negre, ICZM ”- Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013

Bugetul total al actiunii: 627 102 EUR
Perioada de implementare: 01.01.2013-31.12.2014 Acest proiect a avut ca obiectiv dezvoltarea și promovarea instrumentelor și metodologiilor comune privind managementul integrat al zonei de coastă (ICZM) în 5 state, pentru a crea un posibil cadru metodologic care să fie asimilat în practica administrativă în toate regiunile partenere, oferind un model adecvat pentru multiplicare de-a lungul întregii zone a bazinului Mării Negre.

6. “Scăderea surselor de poluare a apei din bazinul râului Prut prin promovarea și implementarea celor mai bune practici agricole ”- Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) / Fondul Global de Mediu (GEF)

Bugetul total al actiunii: 55 200 EUR
Perioada de implementare: 01.11.2009 – 31.08.2010
Obiectivul proiectului - să contribuie la reducerea poluării apei, în special la reducerea poluării organice difuze din bazinul râului Prut prin promovarea celor mai bune practici agricole, implementarea unor măsuri demonstrative concrete și împuternicirea comunităților pentru a lua măsuri concrete.

7. “Sensibilizarea publicului cu privire la gestionarea deșeurilor municipale solide în nord-vestul regiunii Mării Negre ”- Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013

Bugetul total al actiunii: 550 200 EUR
Perioada de implementare: 01.11.2009 – 31.08.2010
Obiectivul general al proiectului a fost de a construi parteneriate regionale și cooperare mai puternice. În acest sens, proiectul și-a propus să contribuie la obiectivul său cheie mai larg: „o dezvoltare economică și socială mai puternică și mai durabilă a regiunilor bazinului Mării Negre”.

8. "Capacitatea consolidată a părților interesate - un factor cheie în guvernarea mediului în regiunea Prutului de Jos "-Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Bugetul total al actiunii: 49 250 USD
Perioada de implementare: 02.02.2015 – 31.05.2016
Obiectivul principal al proiectului - Contribuirea la eficiența măsurilor pentru extinderea și dezvoltarea ariilor naturale protejate de stat, protecția și conservarea biodiversității.

Image

Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.