Granițe comune. Soluții comune.

Cadrul programului

Obiectivul specific al programului

Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor marine în bazinul Mării Negre

Prioritatea programului

Prioritatea 2.1 Îmbunătățirea monitorizării comune a mediului

Obiectivul general al proiectului LeNetEco este efortul comun de consolidare și implicarea societății din țările din bazinul Mării Negre prin controlul mediului și monitorizarea îmbunătățirii deltelor râurilor sale.

 

Image

Granițele naționale reprezintă un obstacol substanțial pentru schimbul de informații și cunoștințe, care sunt necesare pentru controlul și monitorizarea mediului în comun în țările din bazinul Mării Negre. Proiectul propus „LeNetEco” intenționează să realizeze soluții complexe și să valorifice experiența existentă acumulată din eforturile regionale / naționale / transfrontaliere anterioare relevante pentru a dezvolta o nouă abordare interregională, combinând:

a) utilizarea metodelor de învățare on-line

b) utilizarea tehnologiilor Internet și GIS

c) utilizarea motivației grupurilor țintă pentru activitatea de mediu.

Crearea rețelei pentru schimbul de cunoștințe și activarea monitorizării colective a mediului în bazinul Mării Negre este axată pe:

În primul rând, pe eliminarea lacunelor din domeniul cunoașterii mediului în societate, în special în rândul școlarilor și tinerilor, pe de o parte, și, pe de altă parte, pe schimbul de astfel de cunoștințe între diferitele grupuri țintă din țările bazinului Mării Negre.

În al doilea rând, crearea instrumentelor necesare pentru afișarea informațiilor privind situația mediului în bazinul Mării Negre, precum și asigurarea accesului general la aceste informații. Disponibilitatea acestor informații va permite luarea deciziilor pentru eliminarea cauzelor poluării.

În al treilea rând, formarea unui serviciu public voluntar internațional pentru controlul și monitorizarea mediului, ai cărui membri vor monitoriza situația ecologică din bazinul Mării Negre.

Sarcinile enumerate ale proiectului vor fi hotărâte prin dezvoltarea și implementarea a trei componente ale proiectului (pagina web de educație electronică, harta electronică de monitorizare a mediului și serviciul electronic „Voluntar de monitorizare a mediului”), combinate într-un întreg - platforma LeNetEco.

Identificarea nevoilor, legăturilor și dependențelor dintre lacunele de cunoștințe sectoriale poate ajuta la rezolvarea celor mai urgente probleme și va duce la soluții intersectoriale. Proiectul LeNetEco va pune accent pe interdisciplinaritatea și importanța cercetării și își propune să acopere atât problemele ecologice, cât și cele social-culturale.

Un consorțiu format din 6 parteneri din medii profesionale diferite, inclusiv experiență în ceea ce priveşte programul BSB, îl va facilita.

Obiectivele Specifice ale proiectului

1

Asigurarea accesului la resurse educaționale, cunoștințe și informații în domeniul protecției mediului prin crearea unei resurse electronice de instruire și informare în domeniul mediului.

2

Îmbunătățirea potențialului cultural și educațional al cetățenilor țărilor din bazinul Mării Negre (țărilor BSB), în sfera protecției mediului prin dezvoltarea programului de formare ecologică.

3

Consolidarea colaborării și a acumulării de cunoștințe și informații pentru asigurarea unei funcții stabile a platformei LeNetEco, oferind astfel altor țări și organizații posibilitatea să o utilizeze și să o evalueze.

Image

Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.