Granițe comune. Soluții comune.

LeNetEco 2

Înființarea unei rețele de învățare pentru
consolidarea efortului de control și monitorizare în comun a mediului în bazinul Mării Negre 2

Numar proiect: BSB-1088

Instalează aplicația mobilă pentru a combate poluarea

Cadrul programului

Obiectivul specific al programului

Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor marine în bazinul Mării Negre
Prioritatea programului
Prioritatea 2.1 Îmbunătățirea monitorizării comune a mediului

Obiectivul general al proiectului LeNetEco este efortul comun de consolidare și implicarea societății din țările din bazinul Mării Negre prin controlul de mediu și monitorizarea îmbunătățirii deltelor râurilor sale.

Image

Obiectivele Specifice ale proiectului

Image

1

Asigurarea accesului la resurse educaționale, cunoștințe și informații în domeniul protecției mediului prin crearea unei resurse electronice de instruire și informare în domeniul mediului.

Image

2

Îmbunătățirea potențialului cultural și educațional al cetățenilor țărilor din bazinul Mării Negre (țărilor BSB), în sfera protecției mediului prin dezvoltarea programului de formare ecologică.

Image

3

Consolidarea colaborării și a acumulării de cunoștințe și informații pentru asigurarea unei funcții stabile a platformei LeNetEco, oferind astfel altor țări și organizații posibilitatea să o utilizeze și să o evalueze.

LeNetEco 2
Parteneri

Partener principal:
Universitatea Danubius din Galați
Bd. Galați nr. 3, 800654, Galați, Romania.
E-mail: luciantilea@univ-danubius.ro

Partener de proiect 2:
Agenția pentru Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană „Euroregiunea Dunării de Jos”
str. Kishinivska 58, 68600, Izmail, Ucraina.
E-mail: asdei.euroregion@gmail.com

Partener de proiect 3:
Universitatea Națională Politehnică din Odessa
65044, Ucraina, Odesa, Bd. Shevchenko nr. 1a
E-mail: nataliyamitrofanova3@gmail.com

Partener de proiect 4:
Universitatea “Prof. D-r Asen Zlatarov”
bd. 1 “Prof. Yakimov” nr. 1, Burgas, 8010, Bulgaria.
E-mail: imarkovska@btu.bg

Partener de proiect 5:
Asociația de Cooperare Transfrontalieră
“Euroregiunea Dunarea de Jos”
str. Eroilor nr. 64, 800119, Galați, Romania
E-mail: actedj@gmail.com

Partener de proiect 6:
Centrul de consiliere ecologică Cahul
str. B.P. Hasdeu nr. 7,3900, Cahul, R. Moldova.
E-mail: cce_cahul@yahoo.com

Rezultate așteptate

1. Rezultatul principal și cel mai important al proiectului este platforma LeNetEco, care constă din 3 secțiuni, independente, dar unite de scopul comun al acestora.
În primul rând, platforma LeNetEco va reduce în mod semnificativ problema cunoașterii insuficiente în domeniul monitorizării și protecției mediului, a cetățenilor țărilor BSB, în special pentru tineri.
În al doilea rând, va fi un loc unde să fie publicate informațiile de mediu privind deltele bazinului Mării Negre.
În al treilea rând, va permite eforturi comune ale diferitelor grupuri de cetățeni și organizații din țările BSB pentru a controla starea mediului.
În al patrulea rând, crearea sa va promova cooperarea teritorială a grupurilor active de tineri, autorități locale, laboratoare de ecologie, cercetători, ONG-uri.
În al cincilea rând, platforma LeNetEco și toate părțile sale vor fi, de asemenea, utilizate și dezvoltate după finalizarea proiectului, ca rezultat pe termen lung al proiectului.

2. În continuare, dar cu o importanță la fel de mare în realizarea obiectivului general al proiectului, este crearea unui program de instruire pentru protecția mediului și monitorizarea situației de mediu. Acest program constă din 5 cursuri de formare direcționate către grupurile țintă selectate.
3. Un alt rezultat al proiectului este formarea participanților împărțiți în 5 grupuri pilot, formare ce va avea loc în țările partenere ale proiectului, cu un număr total de 960 de persoane, dintre care 600 sunt elevi și studenți.
4. Cel mai important rezultat este disponibilitatea unei versiuni online a curriculumului și a materialelor didactice, încărcate pe platforma LeNetEco. Materialul poate fi folosit chiar și după finalizarea proiectului.
5. Rezultatul final al proiectului, derivat din toate rezultatele anterioare, este activitatea comună activă a cetățenilor țărilor BSB și schimbul de informații privind situația de mediu. Proiectul oferă cetățenilor țărilor BSB posibilitatea de a participa la această activitate.

Perioada de implementare a proiectului:
01.08.2020 – 31.07.2022

Bugetul proiectului
Valoarea totală a proiectului: 773 030.00 Euro

Grant: 711 187.60 Euro (92%)

Co-finanțare: 61 842.40 Euro (8%)

Programul Operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020
Universitatea Danubius din Galați, România

2020

Programul Operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014 - 2020 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate și de țările participante : Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.
Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.

Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.