Granițe comune. Soluții comune.

Image

Partenerii Proiectului

Universitatea Danubius
Partener principal

Universitatea Danubius din Galați este o universitate privată de top, care oferă programe de studii unviersitare de licență și de masterat. A fost înființată în 1992 și, în ultimele două decenii, s-a stabilit imediat ca una dintre instituțiile academice de top din România.
Universitatea Danubius este o universitate europeană modernă, dinamică, de tip antreprenorial, perfect adaptată societăţii contemporane.
Universitatea Danubius promovează cunoașterea și inovarea oferind o experiență unică de învățare, cercetare și dezvoltare, indiferent de vârstă, experiență, nivel de cunoștințe sau tipul de formare a studenților și clienților săi.

Universitatea Danubius va fi recunoscută în zona dintre Marea Neagră și Marea Baltică ca o universitate internațională de excelență, un mediu deschis și stimulant pentru dezvoltarea personală și antreprenoriat, precum și pentru schimbul constant de idei și valori (www.univ-danubius.ro)
Universitatea Danubius oferă studenților săi 25 de programe de studii universitare, prin Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Aplicate, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale: 8 programe de studii universitare de licenta, 12 programe de studii de master, 5 programe de studii postliceale, și numeroase programe de formare profesionala continua. (www.dibs.ro).

În Universitatea Danubius, cercetarea este legătura dintre idee și progres. Activitatea umană tipică aduce un plus de performanță și confort în societatea civilizată. Este reprezentarea superioară a curiozității și a testării acesteia.
În lumea modernă, activitatea de cercetare științifică este esențială pentru comunitățile care doresc să își depășească permanent condiția. Progresul este esența civilizației umane, iar cercetarea științifică asigură acest progres. Totuși, din ce în ce mai mult, accentul este pus pe păstrarea condițiilor și oportunităților de progres de la o generație la următoarea(dezvoltare durabilă). Așadar, tot cercetarea științifică este cea care trebuie să găsească măsura tuturor lucrurilor și să sistematizeze prioritățile de dezvoltare.
De asemenea, prin progres științific și acumularea de cunoștințe, comunitățile inovatoare găsesc calea durabilă și descoperă cum să facă compromisul între progres cu orice preț și progresul durabil.
Paradigma lumii moderne s-a schimbat. Am trecut cu toții de la „să gândim la scară mare” la „să gândim verde/ecologic". Paradigma progresului se schimbă continuu și se reformulează în fiecare zi. În aceste condiții trecerea de la viteză prin efort nelimitat la viteză prin calcularea efortului minim este un obiectiv la care oamenii de știință din întreaga lume lucrează continuu.

Universitatea Danubius are mai multe structuri cu rol de cercetare științifică:

Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltarea
Durabilă (DiSEDD): desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare multidisciplinare și interdisciplinare în domeniile economic, social și juridic în contextul dezvoltării durabile.
Centrul de Studii si Cercetari Danubiene (CSCD): centru de cercetare care își propune să devină un pol de promovare a valorilor științifice și culturale în zona Dunării, mobilizând și integrând eforturile politice și administrative în dezvoltarea regională și inovare, precum și cooperarea cu națiunile și comunitățile de pe cursul Dunării.
Centrul de excelență în dezvoltarea organizațională (CREDO): oferă instruire, consiliere, consiliere prin intermediul unui personal înalt calificat pentru mediul de afaceri. Reunește atât studenți, cât și profesori și oameni de afaceri, asigurând astfel interacțiunea cu mediul economic și dezvoltând o politică de adaptare permanentă la cerințele de ambele părți.
Compartimentul pentru proiecte europene: sprijină studenții să iși dezvolte abilități transversale, le facilitează accesul pe piața muncii, sprijină dezvoltarea bazei materiale și să ofere resursele necesare pentru o educație modernă, deschisă, de excelență.

Experiența Universității Danubius în realizarea de proiecte :

"Consiliere digitală: software de consultanță personalizată pentru plasarea pe piața muncii și dezvoltarea carierei "- DIGI-GUIDANCE
Finanțat de Programul de învățare pe tot parcursul vieții - Leonardo da Vinci, proiect multilateral - Transfer de inovație (TOI) ;
Implementat de Universitatea Danubius in parteneriat cu: Cascaid Ltd United Kingdom, Centro Studi Pluriversum ltalia, DEP Institut SL Spain, Universita' Degli Studi Di Camerino Italy, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud, Autoritatea Națională pentru Calificări, Universitatea Româno-americană din București, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Fundatia Satean Brăila.
Perioada de implementare: 01.11.2013 – 31.10.2015;
Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității serviciilor de orientare profesională și educațională furnizate de partenerii români din diferite contexte geografice (4 regiuni ale României) prin transferul modelului ICAS (International Careers Advice Software - Software internațional de consiliere în carieră) furnizat de CASCAiD, Marea Britanie.
Soft-ul internațional de consiliere în carieră (International Careers Advice Software - ICAS) este un concept inexistent în acest moment pe piața românească, dar a fost experimentat cu succes în patru țări ale Uniunii Europene, unde platforma este utilizată de ministerele muncii și educației la nivel de sistem. Platforma utilizează informații ocupaționale
(conform COR), conținând o bază de date detaliată de 800 de profesii (la nivel internațional) pentru a ghida utilizatorul final în conformitate cu competențele reale identificate prin seturi de instrumente de analiză personalizate. Fiecare profil ocupațional include: experiența pe piața muncii, abilități personale, oportunități de angajare și formare, legături către surse de informații. Cele mai relevante ocupații sunt susținute de informații multimedia.

"Dezvoltarea sistemului european de management al calificarilor universitare si valorificarea competentelor informale"- UNI4-4

Finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Implementat de Universitatea Danubius din Galați in parteneriat cu Universitatea Româno-americană din București, Universitatea George Bacovia din Bacău, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea din Camerino - Italia, Universitatea din Toulouse - Franţa, Universitatea din Dortmund - Germania, Chania Institute - Grecia, S.C. CISPRO S.R.L si SIDA S.R.L. Italia;
Perioada de implementare: 01.12.2010-30.11.2013
Compartimentul pentru proiecte europene: sprijină studenții să iși dezvolte abilități transversale, le facilitează accesul pe piața muncii, sprijină dezvoltarea bazei materiale și să ofere resursele necesare pentru o educație modernă, deschisă, de excelență. Obiectiv general: creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studiu prin restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare (în concordanţă cu cererea de profiluri profesionale de pe piaţa muncii), în contextul constituirii unui consorţiu universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terţiare. Activități ale proiectului: conferințe, ateliere de lucru, seminarii de instruire pentru operatori universitari, în special pentru cei implicați în activități de asistență personalizată pentru studenți, cursuri de dezvoltare transversală, organizarea unei game largi de evenimente precum Ziua Carierei, editarea manualelor dedicate informării studenților despre carieră, precum și, de asemenea, construirea platformei Business Games, toate acestea reprezentând doar o parte dintre activitățile și rezultatele implementării acestui proiect.

“Inovația socială: forța motrice a schimbării sociale (SI-Drive)”

Proiectul SI-DRIVE este un proiect de cercetare implementat în cadrul celui de Al 7-lea Program Cadru pentru Cercetare, subprogramul „Științe socio-economice și umaniste” (SSH). Propunerea a abordat apelul pentru Tema SSH.2013.3.2-1:
„Inovație socială - responsabilizarea oamenilor, societăți în schimbare?”. Obiectivul său principal este extinderea cunoștințelor despre inovarea socială (SI) în trei direcții majore:
-Integrarea teoriilor și metodologiilor de cercetare pentru a avansa înțelegerea SI, conducând la o nouă paradigmă cuprinzătoare a inovației.
-Efectuarea cartografierii europene și globale a SI, abordând astfel diferite contexte sociale, economice, culturale, istorice și religioase din opt mari regiuni ale lumii.
-Asigurarea relevanței pentru factorii de decizie și practicieni prin analize aprofundate și studii de caz în șapte domenii de politică, cu comparații trans-europene și regionale mondiale, previziune și mese rotunde de politici.

"Gestionarea corelației sistemului de învățământ cu piața muncii”

Proiect implementat de Universitatea Danubius in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale, Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale și ÖSBConsulting GmbH din Austria.
Obiectivele proiectului: îmbunătățirea adaptării sistemului de învățământ superior la nevoile pieței muncii permanente prin metode precum dezvoltarea, testarea / pilotarea și implementarea de noi instrumente, proceduri, metodologii și mecanisme pentru a crește capacitatea acestui sistem de a deveni conștient de statutul său actual și viitor, pentru a anticipa evoluția cererii pieței forței de muncă la nivel sectorial, local și multiregional.

ECOSYSTEM  FOR INTEGRAL INNOVATION  from Black Forest to Black Sea, from Brain to Business  DAC

ECOSISTEM PENTRU INOVAȚIA INTEGRALĂ de la Pădurea Neagră la Marea Neagră, de la Creier la Afaceri DAC

Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.