Granițe comune. Soluții comune.

Despre proiect

3.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg

T1 - Crearea platformei de internet „LeNetEco

T1.1

Pagina web de educație LeNetEco - are drept scop creșterea gradului de conștientizare și a cunoștințelor/informațiilor colective despre activitățile de mediu.

T1.2

e-Hartă de monitorizare a mediului, care va include informații despre poluarea râurilor din regiunea bazinului Mării Negre.

T1.3

Ghid - „Cum se utilizează platforma LeNetEco”.

T2 - Dezvoltarea programului de instruire/formare

T2.1

Ghid de bune practici pentru implementarea programelor de formare în domeniul mediului.

T2.2

Curs de instruire/formare pentru grupurile țintă

T2.3

Cursuri de instruire/formare implementate

T3 - Cercetări comune pe tematica de mediu

T3.1

Un grup internațional comun pentru schimbul de cunoștințe și dezvoltarea monitorizării mediului în țările BSB (bazinului Mării Negre).

Comunicare

OBIECTIVUL GENERAL

Scopul general al planului de comunicare și vizibilitate al proiectului LeNetEco este de a contribui la implementarea eficientă a inițiativei programului BSB, asigurându-se că informațiile referitoare la program, obiectivele, rezultatele și realizările sale sunt prezentate corect și sunt partajate cu publicul adecvat în timp util și prin cele mai eficiente mijloace. Important, va contribui, de asemenea, la asigurarea sustenabilității continue a proiectului LeNetEco ca o abordare importantă pentru formarea pentru economia informală.

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Creșterea gradului de conștientizare a inițiativei proiectului LeNetEco pentru a valorifica sprijinul partenerilor, a părților-cheie interesate din fiecare ţară și a actorilor globali activi în sectorul de mediu
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la obiectivele proiectului LeNetEco și ale programului BSB 2014-2020 în rândul populației beneficiare pentru a atrage un număr mare de beneficiari;
  • Comunicarea pe scară largă asupra rolului monitorizării ecologiei în bazinul Mării Negre între grupurile țintă locale, ONG-uri etc.
    Informarea părților interesate (la nivel național și global) despre progresele și realizările de impact ale proiectului LeNetEco și ale programului BSB și încurajarea adoptării programelor care au fost dezvoltate în cadrul proiectului LeNetEco în instituțiile de învățământ superior și în școli;
  • Partener responsabil - Agenția pentru Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană Euroregiunea „Dunărea de Jos”

Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.