Granițe comune. Soluții comune.

Image

Partenerii Proiectului

Universitatea Națională Politehnică din Odesa

Universitatea Națională Politehnică din Odesa (ONPU) reprezintă un centru imens de instruire pentru personal inalt calificat în sudul Ucrainei. 20000 de studenți, angajați cu studii superioare si absolventi de studii postuniversitare sunt instruiți aici. Are peste 120 de profesori și doctori in stiinte, si aproape 450 de titulari de doctorat. În structura ONPU există 11 institute, 4 colegii, 15 laboratoare de cercetare specializate. .
Potrivit evaluarii a peste 400 de instituții de învățământ superior, care este realizata anual de Academia Internațională a Personalului și Academia de Științe Pedagogice din Ucraina, Universitatea Națională Politehnică din Odesa s-a situat pe locul 15 în topul instituțiilor de învățământ superior tehnologic si de inginerie din Ucraina în ultimii cinci ani.

ONPU include centre precum:

- Centrul de parteneriat cu întreprinderi/firme, care a fost înființat în cadrul programului TEMPUS IV. Centrul oferă personal calificat, resurse, planuri de afaceri, strategie de dezvoltare și laboratoare de dezvoltare a afacerii bine echipate, oferind asistență în demararea afacerilor;
„Parcul științific ONPU” - centru de cercetare, inovare, activitate de producție a instituției de învățământ superior, primul de acest fel in universitățile autorizate de Ministerul Educației și Științei din Ucrainadin regiunea de sud a Ucrainei.
Prin evaluarea proiectelor și atragerea investitorilor spre introducerea lor în producție și susținerea juridică a activității inventive, „Parcul științific” oferă o oportunitate reală de a crea o autonomie financiară a universitatii;
-Centrul de Consultanță și Formare - „Polytech-Consult”: obiectivul principal al centrului „Polytech-Consult” este de a oferi servicii educaționale și de consultanță în desfășurarea activităților de afaceri în regiunea Odessa. Reprezentanții grupurilor țintă vor putea participa la cursuri de formare și vor primi consultații cu privire la organizarea afacerii lor în cadrul proiectului.
-„Polytech-Consult” oferă, de asemenea, servicii legate de creșterea activităților antreprenoriale, inclusiv in sfera turismului - efectuarea de cercetări de marketing / studii de piata, precum și desfășurarea de programe de formare, gestionarea publicității, politica de comunicare, marketing și așa mai departe. În plus, centrul organizează cursuri de vară, seminarii și expoziții.
-Centrul de inovare pentru tineret „POLIN” se ocupa de managementul și administrarea proiectelor în domeniul interacțiunii, cooperării și consolidării proiectelor inovatoare, lucrărilor și dezvoltării echipelor creative de tineri, cu scopul comercializării proiectelor inovatoare, organizării și sprijinirii startup-urilor cu initiative inovatoare.
ONPU realizează anual lucrări de cercetare, în deccursul unui an ONPU înregistrand peste 20 de brevete.
Universitatea Națională Politehnică din Odesa are o vastă experiență de participare la proiecte internaționale. Mai jos sunt prezentate câteva dintre proiecte:
1. “Centrul internațional de recreere și turism pentru studenți: calea către o națiune sănătoasă” (ISCRT) - MIS-ETC 1118
Programul de finantare:Programul de cooperare transfrontalieră „România -Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 ”
Buget: 1 788 590.00 €

2. Promovarea inovației în sectoarele de informatică industrială și sisteme încorporate prin colaborarea în reţea (I3E) Nr. АF / А / 219 / 1.1 / X
Programul de finantare: Programul de cooperare transfrontalieră „Europa de Sud-Est 2007 - 2013”
Buget: 46 000.00 €

3. Managementul transnațional integrat al resurselor de apă în agricultură pentru controlul european de urgență al apei europene (EU-WATER) Nr. AF/A/165/2.1/X Programul de finantare: Programul de cooperare transfrontalieră „Europa de Sud-Est 2007 - 2013”
Buget: 21 000.00€

5. Promovarea internaționalizării instituțiilor de învățământ superior în țările din vecinătatea estică prin adaptări culturale și structurale (PICASA) Nr. 544125-TEMPUS-2013-AM-TEMPUS-SMGR
Programul de finantare: TEMPUS IV
Buget: 743 382.50€

6. O metodologie pentru formarea inginerilor cu înaltă calificare la nivel de masterat în proiectarea și dezvoltarea sistemelor informatice industriale avansate (MEDIS) Nr. 544490-TEMPUS-2013-ES-TEMPUS-JPCR
Programul de finantare: TEMPUS IV
Buget: 797 909.00€

7. Consolidarea capacității pentru parteneriatele universitate-întreprinderi în vederea formării bazate pe competențe în Armenia, Georgia și Ucraina (Cap4Com) Nr. 516613-TEMPUS-2011-BE-JPHES
Programul de finantare: TEMPUS IV
Buget: 776 453.15€

8. Rețeaua Națională de Inginerie a Centrelor de Inovare pentru stabilire a unei legături intre Academie-Industrie (SAFEGUARD) Nr.158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR Programul de finantare: TEMPUS IV
Buget: 693 191.00€

9. O rețea pentru dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții în Armenia, Georgia și Ucraina (LeAGUe)
Nr. 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES
Programul de finantare: TEMPUS IV
Buget:928 530.15€

10. Instruire în tehnologii de automatizare pentru Ucraina (TATU) Nr.544010-TEMPUS-2013-DE-TEMPUS-JPHES
Programul de finantare: TEMPUS IV
Buget: 851 372.2€

11. Consolidarea capacității pentru parteneriatele universitate-întreprindere în vederea asigurării formării bazate pe competențe în Armenia, Georgia și Ucraina (Cap4Com) Nr. 516613-TEMPUS-2011-BE-JPHES
Programul de finantare: TEMPUS IV
Buget:776 453.15 €

12. Cooperare universitate-întreprinderi în industria jocurilor din Ucraina
(GameHub) Programul de finantare: Erasmus +
Buget: 341 388.00€

13. REȚEAUA Mării Negre pentru cercetarea complexă a posibilităților de prognoză a cutremurului, seismicitate și corelații ale schimbărilor climatice
(BlackSeaHazNet) Nr. PIRSES-GA-2009-246874
Programul de finantare: Al șaptelea program-cadru
Buget:475 200.00€

Image

Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.