Image

Партнери проєкту

Одеський національний політехнічний університет

Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) є величезним навчальним центром для висококваліфікованого персоналу на півдні України. Тут навчається 20 000 студентів, працівників-випускників, аспірантів. Є понад 120 професорів та докторів наук і майже 450 кандидатів наук. У структурі ОНПУ є 11 інститутів, 4 коледжі, 15 спеціалізованих науково-дослідних лабораторій.
Згідно з рейтингом понад 400 вищих навчальних закладів усіх типів власності, який щорічно проводиться Міжнародною кадровою академією та Академією педагогічних наук України, Одеський національний політехнічний університет посів 15 місце серед провідних інженерно-технологічних вищих навчальних закладів в Україні за останні п’ять років.

До складу ОНПУ входять такі центри, як:
- Центр партнерства з підприємствами, створений у рамках програми ТЕМПУС IV. Центр надає кваліфікований персонал, ресурси, бізнес-плани, стратегію розвитку та добре обладнані лабораторії розвитку бізнесу як майданчик для допомоги у відкритті бізнесу;
- «Науковий парк ОНПУ» — центр дослідницької, інноваційної, виробничої діяльності вищого навчального закладу, перший серед університетів Міністерства освіти і науки України в Південному регіоні України. Оцінюючи проєкти та залучаючи інвесторів до впровадження їх у виробництво та правове забезпечення винахідницької діяльності, «Науковий парк» надає реальну можливість створити фінансову автономію університету;
- Консультаційно-навчальний центр «Політех-Консалт», основною метою «Політех-Консалт» є надання освітніх та консультаційних послуг при провадженні підприємницької діяльності в Одеській області. Представники цільових груп зможуть взяти участь у тренінгах та отримати консультації щодо організації свого бізнесу в рамках проекту.
«Політех-Консалт» також надає послуги, пов’язані з розширенням підприємницької діяльності, у тому числі у сфері туризму — проведення маркетингових досліджень, а також проведення навчання, управління рекламою, комунікаційна політика, маркетинг тощо. Крім того, центр організовує літні курси, семінари та виставки.
- Молодіжний інноваційний центр «ПОЛІН» займається управлінням проєктами та адмініструванням у сфері взаємодії, співпраці та консолідації інноваційних проєктів, робіт та доробок молодіжних творчих колективів, груп, з метою комерціалізації інноваційних проєктів, організації та підтримки стартапів для інноваційних підприємств.
ОНПУ щорічно проводить науково-дослідні роботи, упродовж року реєструє понад 20 патентів.
Одеський національний політехнічний університет має великий досвід участі у міжнародних проєктах. Далі наведено деякі з проєктів:

1. «Міжнародний студентський центр рекреації і туризму: шлях до здорової нації» (ISCRT), MIS -ETC 1118
Програма фінансування: програма транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007–2013»
Бюджет: 1 788 590,00 євро

2. Просування інноваційної діяльності в промисловості в галузі інформатики та вбудованих системних секторів за допомогою створення мереж (I3E), № АF/А/219/1.1/X
Програма фінансування: програма транскордонного співробітництва «Південно-Східна Європа 2007–2013»
Бюджет: 46 000,00 євро

3. Транснаціональне інтегроване управління водними ресурсами в сільському господарстві для надзвичайного контролю європейських водних ресурсів (EU-WATER), № AF/A/165/2.1/X
Програма фінансування: програма транскордонного співробітництва «Південно-Східна Європа 2007–2013»
Бюджет: 21 000,00 євро

5. Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах Cхідного партнерства через культурні та структурні перетворення (PICASA), № 544125-TEMPUS-2013-AM-TEMPUS-SMGR
Програма фінансування: ТЕМПУС IV
Бюджет: 743 382,50 євро

6. Методологія підготовки висококваліфікованих інженерів магістерського рівня в галузі проєктування та розроблення сучасних промислових інформаційних систем (MEDIS), № 544490-TEMPUS-2013-ES-TEMPUS-JPCR
Програма фінансування: ТЕМПУС IV
Бюджет: 797 909,00 євро

7. Розвиток партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентністного підходу у Вірменії, Грузії та Україні (Cap4Com), № 516613-TEMPUS-2011-BE-JPHES
Програма фінансування: ТЕМПУС IV
Бюджет: 776 453,15 євро

8. Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації (SAFEGUARD), № 158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR
Програма фінансування: ТЕМПУС IV
Бюджет: 693 191,00 євро

9. Мережа для розвитку безперервного навчання у Вірменії, Грузії та Україні (LeAGUe)
, № 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES
Програма фінансування: ТЕМПУС IV
Бюджет: 928 530,15 євро

10. Підготовка з технологій автоматизації для України (TATU), № 544010-TEMPUS-2013-DE-TEMPUS-JPHES
Програма фінансування: ТЕМПУС IV
Бюджет: 851 372,2 євро

11. Розвиток партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентністного підходу у Вірменії, Грузії та Україні (Cap4Com), № 516613-TEMPUS-2011-BE-JPHES
Програма фінансування: ТЕМПУС IV
Бюджет: 776 453,15 євро

12. Університетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні (GameHub)
Програма фінансування: Еразмус+
Бюджет: 341 388,00 євро

13. Назва проєкту: Чорноморська дослідницька мережа для комплексного дослідження можливості прогнозування землетрусу та кореляція з сейсмічністю та зі змінами клімату (BlackSeaHazNet), № PIRSES-GA-2009-246874
Програма фінансування: Сьома рамкова програма
Бюджет: 475 200,00 євро

Image

Останнє оновлення

0 березень 2023 року
Image
© 2024 LeNetEco2. Всі права захищені.

Цей веб -сайт був створений та підтримується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Агентства з питань сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.