Image

Партнери проєкту

Агентство сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай»

Агентство сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон “Нижній Дунай”» -

є громадською організацією відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», неурядовою, неполітичною та некомерційною організацією. Агентство є регіональною громадською організацією, зареєстрованою в м. Ізмаїл, Одеська область, 26 червня 2008 р. (сайт: www.asdei.od.ua)

Основною метою створення Агентства є задоволення, захист та реалізація працівниками Агентства їхніх законних прав на свободу, спільні соціальні, наукові, економічні та інші інтереси, а також сприяння процесу сталого розвитку та регіональної інтеграції в прикордонній Одеській області, регіонах-членах Співдружності «Єврорегіон “Нижній Дунай”» та Європейському Співтоваристві в цілому, пропагування європейських стандартів суспільного життя та сприяння сталому соціально-економічному та культурному розвитку Одеської області в цілому та зокрема Дунайського регіону.
Основними цілями Агентства є: 1) розробка та реалізація проєктів у різних специфічних сферах, спрямованих на сталий розвиток Одеської області як повноправного члена Єврорегіону «Нижній Дунай»; 2) інформування та підвищення обізнаності громадськості щодо європейської інтеграції.

У закладі є спеціалізовані відділи та персонал, які мають досвід розробки та реалізації проєктів транскордонного співробітництва, які працюють у різних сферах інтересів: менеджмент, економіка, навколишнє середовище, сільське господарство, наука, освіта, культура, туризм, підприємництво, ІТ, маркетинг та комунікації.

Image

Організація має великий досвід реалізації транскордонних проєктів. Нижче наведено деякі проєкти, які є частиною портфеля ASDEI:

«Інноваційні інструменти для аналізу навколишнього середовища у Північно-Західному Басейні Чорного моря (Black Sea e-Eye)», код MIS-ETC 1475, що фінансується ЄС у рамках Спільної оперативної програми «Чорноморський басейн 2007–2013».

Основною метою цього проєкту є вивчення якості води навколишнього середовища в окремих регіонах країн, які беруть участь у створенні та розробці методів запобігання забрудненню навколишнього середовища. Для дослідження були залучені провідні гідродослідники з регіонів-партнерів.
Загальний бюджет заходу: 769 265,00 євро
Період реалізації: 10.07.2013 – 09.07.2015

Image

«Інноваційні інструменти для аналізу навколишнього середовища у Північно-Західному Басейні Чорного моря (Black Sea e-Eye)», код MIS-ETC 1473, що фінансується ЄС у рамках Спільної оперативної програми «Чорноморський басейн 2007–2013».

Мета проєкту — розбудова потенціалу НУО для зміцнення їх ролі у визначенні пріоритетів, розробці та реалізації політики місцевого та регіонального розвитку у сфері зв’язків з громадськістю.
Загальний бюджет заходу: 484 861,50 євро
Період реалізації: 12.06.2013 – 11.12.2014

Image

«Енергетика — транскордонний актив», Код MIS-ETC 1842, фінансується ЄС у рамках Спільної оперативної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007–2013».
Проєкт сприяє покращенню економічної, соціальної та екологічної ситуації у прикордонній зоні шляхом підвищення ефективного використання традиційних та відновлюваних джерел енергії для поліпшення енергоефективності послуг державного сектору у транскордонному регіоні.

Загальний бюджет заходу: 770 201,00 євро
Період реалізації: 03.12.2013 – 02.08.2015

«Чиста вода на користь жителів села», Код MIS-ETC 1550, фінансується ЄС у рамках Спільної оперативної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007–2013».
Загальна мета проєкту — покращення умов життя (якості життя) населення та сприяння соціально-економічному розвитку в транскордонній зоні Хінчештський район (Молдова) – Васлуйський повіт (Румунія) – Ізмаїльський район (Україна).
Загальний бюджет заходу: 1 300 960,00 євро
Період реалізації: 18.12.2013 – 17.10.2015

Image

«Настав час науки», Код MIS-ETC 2302, фінансується ЄС у рамках Спільної оперативної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007–2013».

Основною метою проєкту є стимулювання спілкування молоді в прикордонному регіоні та заохочення технологічних та високотехнологічних винаходів шляхом створення транскордонних клубів з науки та техніки.
Загальний бюджет заходу: 160 000,00 євро
Період реалізації: 15.08.2013 – 14.02.2015

Останнє оновлення

0 березень 2023 року
Image
© 2024 LeNetEco2. Всі права захищені.

Цей веб -сайт був створений та підтримується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Агентства з питань сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.