Image

Партнери проєкту

Екологічний консультаційний центр Кагул

Екологічний консультаційний центр Кагул

є громадською, некомерційною та неурядовою організацією. Суб’єкт господарювання був зареєстрований у місті Кагул, Республіка Молдова, у березні 1999 року.

Наша місія — покращувати соціальний, економічний та екологічний добробут громад з південного регіону Республіки Молдова шляхом реалізації екологічних проєктів та підвищення обізнаності громадськості з екологічних питань.
Наша місія реалізується шляхом участі у регіональних, національних та міжнародних проєктах та заходах, а також шляхом проведення інформаційних кампаній. Також ми сприяємо розвитку місцевих, національних та міжнародних партнерств, щоб залучати інвестиції для підтримання сталого навколишнього середовища.
В Екологічному консультаційному центрі Кагул працюють співробітники, що мають досвід розроблення та впровадження регіональних, національних, транскордонних та міжнародних проєктів у різних сферах, таких як: менеджмент, навколишнє середовище, освіта, сільське господарство, туризм, наука та економіка.

Нижче наведено деякі проєкти, які реалізував Екологічний консультативний центр Кагул.

Image

1. «Новий підхід до ліквідації морського та річкового сміття» (MARLENA) — спільна оперативна програма «Чорноморський басейн 2014–2020»

Загальний бюджет заходу: 838 278 євро
Період реалізації: 17.08.2018 – 16.02.2021
Проєкт мав на меті спільне підвищення інформованості та освіченості населення щодо проблем річкового та морського сміття шляхом

проведення спільних заходів для скорочення кількості річкового та морського сміття.
Особлива увага приділялася розвитку екологічної та відповідальної громадянської позиції та екологічного образу життя серед молоді.

2. «Туристичні маршрути Чорноморського регіону» (BSB TOUR) — спільна оперативна програма «Чорноморський басейн 2007–2013»

Загальний бюджет заходу: 577 760 євро
Період реалізації: 01.11.2013 – 30.10.2015
Загальною метою проєкту було налагодження тісної співпраці між організаціями-партнерами з різних країн соціального, економічного та регіонального аспектів з метою досягнення економічного, соціального та туристичного розвитку на основі спільних ресурсів.

Image

3. «Нове життя на річці Прут — можливості для місцевого населення та природи» — Дунайсько-Карпатська програма Всесвітнього фонду природи WWF, Румунія

Загальний бюджет заходу: 46 100 євро
Період реалізації: 01.10.2012 – 31.12.2014
Загальна мета проєкту — зробити внесок у збереження біорізноманіття та розвиток сталої громади у цьому районі. Діяльність проєкту була спрямована на допомогу у відновленні природних лісистих місцевостей, спрощення доступу громад до чистої води, збільшення потенціалу наукового заповідника «Нижній Прут» шляхом надання обладнання та підтримки освітніх заходів у навколишніх селах.

Image

4. «Чисті річки — чисте море! Заходи неурядових організацій з охорони навколишнього середовища в межах Чорноморського регіону» — спільна оперативна програма «Чорноморський басейн 2007–2013»

Загальний бюджет заходу: 498 099 євро
Період реалізації: 01.11.2012 – 30.10.2014
Загальною метою заходу було сприяти ефективності заходів, що вживаються різними зацікавленими сторонами для вирішення проблеми забруднення води, як загальної проблеми захисту навколишнього середовища в районі Чорного моря.

Image

5. «Удосконалення комплексного управління прибережною зоною в Чорноморському регіоні (ICZM)» — спільна оперативна програма «Чорноморський басейн 2007–2013»

Загальний бюджет заходу: 627 102 євро
Період реалізації: 01.01.2013 – 31.12.2014
Цей проєкт мав на меті розробити та популяризувати загальні інструменти та методології комплексного управління прибережною зоною (ICZM) у 5 країнах, щоб створити можливу методологічну базу, яка буде асимільована в адміністративній практиці у всіх регіонах-партнерах, забезпечуючи модель, яку можна множити уздовж всієї території Басейну Чорного моря.

6. «Зменшення кількості джерел забруднення вод у басейні річки Прут шляхом пропагування та впровадження найкращих аграрних практик» — Програма розвитку ООН / Глобальний екологічний фонд

Загальний бюджет заходу: 55 200 євро
Період реалізації: 01.11.2009 – 31.08.2010
Мета проєкту — сприяти зменшенню забруднення води, особливо зменшенню дифузного органічного забруднення в басейні річки Прут шляхом пропагування найкращих сільськогосподарських практик, впровадження конкретних демонстративних заходів та надання громадам повноважень вживати конкретних заходів.

7. «Підвищення інформованості громадськості щодо поводження з твердими комунальними відходами на північному заході Чорноморського регіону» — спільна оперативна програма «Чорноморський басейн 2007–2013»

Загальний бюджет заходу: 550 200 євро
Період реалізації: 01.11.2009 – 31.08.2010
Загальною метою проєкту була побудова міцніших регіональних партнерських відносин та співробітництва. При цьому проєкт мав на меті сприяти досягненню його ширшої ключової мети: «міцнішого та стійкішого економічного та соціального розвитку регіонів Чорноморського басейну».

8. «Зміцнення потенціалу зацікавлених сторін — ключовий фактор управління природоохоронною діяльністю в регіоні Нижній Прут» — Програма розвитку ООН

Загальний бюджет заходу: 49 250 доларів США
Період реалізації: 02.02.2015 – 31.05.2016
Основна мета проєкту — сприяння ефективності заходів щодо розширення та розвитку природних територій, що охороняються державою, охорони та збереження біорізноманіття.

Image

Останнє оновлення

0 березень 2023 року
Image
© 2024 LeNetEco2. Всі права захищені.

Цей веб -сайт був створений та підтримується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Агентства з питань сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.