Image

Партнери проєкту

Університет Данубіус
Провідний партнер

Університет Данубіус у м. Галац — це провідний приватний університет, який готує бакалаврів та магістрів. Він був заснований у 1992 році й за останні два десятиліття завоював стабільну позицію однієї з провідних освітніх установ Румунії.
 Університет Данубіус — це сучасний, динамічний та активний Європейський університет, який ідеально адаптований до нашого сучасного суспільства.
 Університет Данубіус популяризує знання та інновації, пропонуючи унікальний досвід навчання, досліджень та розвитку, незалежно від віку, досвіду, рівня знань чи типу навчання студентів та клієнтів.

Університет Данубіус визнається на території між Чорним та Балтійським морями як міжнародний університет високого рівня, як відкрите середовище, що мотивує до особистого розвитку та підприємництва, а також постійного обміну ідеями та цінностями (www.univ-danubius.ro)

Університет Данубіус пропонує своїм студентам 25 програм вищої освіти на юридичному факультеті, факультеті прикладних наук, економічному факультеті, факультеті комунікацій та міжнародних відносин: 8 навчальних програм для бакалаврів, 12 навчальних програм для магістрів, 5 програм вищої освіти після коледжу та численні програми навчання впродовж усього життя (www.dibs.ro).

В університеті Данубіус дослідження є сполучною ланкою між ідеєю та прогресом. Це типова людська діяльність, яка приносить у цивілізоване суспільство переваги продуктивності та комфорту. Це найвище вираження цікавості та її перевірки.
 У сучасному світі науково-дослідна діяльність є дуже важливою для громад, які хочуть назавжди подолати той стан, у якому вони знаходяться. Прогрес є сутністю людської цивілізації, а наукові дослідження забезпечують цей прогрес. Однак все більше уваги приділяється збереженню умов та можливостей для прогресу з покоління в покоління (сталий розвиток). Тож досі наукове дослідження — це те, що має знайти міру всіх речей та систематизувати пріоритети розвитку.
 Крім того, завдяки науковому прогресу та накопиченню знань передові спільноти знаходять екологічно раціональний шлях і знаходять, як досягти компромісу між прогресом за будь-яку ціну та сталим і тривалим прогресом.
 Змінилася парадигма сучасного світу. Ми всі перейшли від «масштабного мислення» до «екологічного мислення». Парадигма прогресу постійно змінюється і щодня формулюється по-іншому. За цих обставин перехід від швидкості необмеженими зусиллями до швидкості шляхом обчислення мінімальних зусиль є метою, над якою постійно працюють вчені всього світу.

ECOSYSTEM  FOR INTEGRAL INNOVATION  from Black Forest to Black Sea, from Brain to Business  DAC

Університет Данубіус має багато структур, що виконують науково-дослідну роль:

Центр досліджень соціально-економічної динаміки у сфері сталого розвитку (DiSEDD): проводить мультидисциплінарні, міждисциплінарні науково-дослідні та інноваційні роботи в економічній, соціальній та правовій сферах у контексті сталого розвитку.
Дунайський навчально-дослідний центр (CSCD) — науково-дослідний центр, який має на меті стати місцем популяризації наукових та культурних цінностей у районі Дунаю, мобілізуючи та інтегруючи політичні та адміністративні зусилля у регіональний розвиток та інновації, а також співпрацю з країнами та громадами вздовж Дунаю.
Передовий центр організаційного розвитку (CREDO) пропонує для підприємницького середовища навчання, консультування, консультування висококваліфікованого персоналу. Він об’єднує студентів, викладачів та представників ділових кіл, забезпечуючи тим самим взаємодію з економічним середовищем та розвиваючи політику постійної адаптації до вимог обох сторін.
Відділення Європейських проєктів допомагає студентам розвивати перехресні навички, отримати доступ до ринку праці, розвивати матеріальну базу та надавати ресурси, необхідні для сучасної, відкритої, досконалої освіти.

Досвід Університету Данубіус у реалізації проєктів:

«Цифрове керівництво: програмне забезпечення для персоналізованого консультування з питань виходу на ринок праці та кар’єрного росту» - DIGI-GUIDANCE
Фінансується Програмою довічної освіти — Леонардо да Вінчі, багатосторонній проєкт — Трансфер інновацій (TOI);
Реалізується Університетом Данубіус у партнерстві з «Кескейд Лтд» (Cascaid Ltd) (Велика Британія), «Сентро СтудіПлуріверсумІталія» (Centro StudiPluriversumltalia), «ДЕП Інстітут СЛ» (DEP Institut SL) (Іспанія), «Юніверсіта ДегліСтуді Ді Камеріно» (Universita ’DegliStudi Di Camerino) (Італія), Центр зайнятості повіту Бистриця-Несеуд, Національний кваліфікаційний орган, Румуно-американський університет у Бухаресті, Університет «Лучіан Блага» в Сібіу, «САТЕАН Фаундейшн» в м. Бреіла (Satean Foundation Braila);
Розроблено між 01.11.2013 та 31.10.2015;
Загальною метою проєкту було покращити якість професійних та освітніх послуг, що надаються румунськими партнерами з різних географічних середовищ (4 регіони Румунії) шляхом передавання моделі ICAS, наданої CASCAiD, Велика Британія.
Програмне забезпечення для консультування з питань міжнародної кар’єри (ICAS) — концепція, яка не існує на даний час на ринку Румунії, але успішно зарекомендувала себе у чотирьох країнах Європейського Союзу, де платформу використовують міністерства освіти та праці на системному рівні. Платформа використовує професійну інформацію (відповідно до COR), що містить детальну базу даних з 800 професій (на міжнародному рівні), щоб направляти кінцевого користувача відповідно до реальних компетенцій, визначених за допомогою спеціальних наборів інструментів аналізу. Кожен професійний профіль містить інформацію про: досвід роботи на ринку праці, особисті навички, можливості працевлаштування та отримання освіти, посилання на інформаційні джерела. Найактуальніші професії підтримуються мультимедійною інформацією.

«Розвиток Європейської системи управління кваліфікаціями та розширення можливостей неформальних компетенцій» — UNI4-4

Фінансується галузевою оперативною програмою «Розвиток людських ресурсів» на 2007–2013 роки.
Реалізується Університетом Данубіус в Галаці у партнерстві з Румунсько-американським університетом (Бухарест), «Університетом Жеорже Баковія» (м. Бакеу) (George Bacovia University), «Західним університетом» (м. Тімішоара), «Юніверсіта ДегліСтуді Ді Камеріно» (Італія), Тулузьким університетом (Франція), Дортмундським університетом (Німеччина), Інститутом м. Ханьї (Греція), «С.Ц. ЦІСПРО С.Р.Л. сі СІДА С.Р.Л.» (S.C. CISPRO S.R.L si SIDA S.R.L» (Італія);
Розроблено між 01.12.2010 та 30.11.2013
Відділення Європейських проєктів допомагає студентам розвивати перехресні навички, отримати доступ до ринку праці, розвивати матеріальну базу та надавати ресурси, необхідні для сучасної, відкритої, досконалої освіти.
Загальна мета: підвищити ефективність та результативність студійних програм шляхом реструктуризації та вдосконалення систем освіти та навчання (відповідно до попиту на орієнтовані на ігрове застосування профілі на ринку праці) у контексті створення європейського університетського консорціуму для використання програм середньої та вищої професійної освіти.
Заходи, пов’язані зі здійсненням проєкту: конференції, семінари, навчальні семінари для працівників університетів, особливо тих, хто бере участь у процесах персональної допомоги студентам, курси міжпредметного розвитку, організація масштабного заходу, дня професійної орієнтації та редагування посібників, присвячених інформуванню студентів про кар’єрні питання, а також побудова платформи бізнес-ігор — це лише частина заходів та результатів реалізації цього проєкту.

«Соціальні інновації: рушійна сила соціальних змін (SI-Drive)»

Проєкт SI-DRIVE — це науково-дослідний проєкт, реалізований у рамках 7-ї рамкової підпрограми ЄС «Соціально-економічні та гуманітарні науки» (SSH). Пропозиція стосувалася запиту на тему SSH.2013.3.2-1: «Соціальні інновації — розширення можливостей людей, зміни в суспільстві?». Його основна увага присвячена розширенню знань про соціальні інновації (СІ) у трьох основних напрямках:
- Інтеграція теорій та методологій дослідження для сприяння розумінню СІ, що веде до всебічної нової парадигми інновацій.
- Розробка європейського та глобального картографування СІ, розраховуючи на різні соціальні, економічні, культурні, історичні та релігійні контексти у восьми великих регіонах світу.
- Забезпечення актуальності для нормотворців та практиків шляхом поглибленого аналізу та тематичних досліджень у семи галузях політики, з порівнянням між європейським та світовим регіонами, круглими столами щодо прогнозування та політики.

«Управління взаємозв’язком системи освіти з ринком праці»

Реалізується Університетом Данубіус у партнерстві з Міністерством національної освіти, Національним центром підготовки фахівців зі статистики, Національним інститутом наукових досліджень у сфері праці та соціального захисту та «ОСБКонсалтінг ГмбХ» (ÖSBConsulting GmbH) в Австрії.
Цілі проєкту: поліпшення адаптації системи вищої освіти до потреб сталого ринку праці за допомогою таких методів, як розробка, тестування / пілотування та впровадження нових інструментів, процедур, методологій та механізмів для підвищення потенціалу цієї системи, усвідомлення її теперішнього та майбутнього стану, передбачення еволюції попиту на ринку праці на галузевому, місцевому та мультирегіональному рівні.

ECOSYSTEM  FOR INTEGRAL INNOVATION  from Black Forest to Black Sea, from Brain to Business  DAC

ЕКОСИСТЕМА ІНТЕГРАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ від Чорного лісу до Чорного моря, від інтелекту до бізнесу — ДАК

Останнє оновлення

0 березень 2023 року
Image
© 2024 LeNetEco2. Всі права захищені.

Цей веб -сайт був створений та підтримується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Агентства з питань сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.