Рамки програми

Спеціальна мета програми

Сприяти координації охорони навколишнього середовища і спільному зменшенню засмічення Басейну Чорного моря
Пріоритет програми
Пріоритетні цілі програми 2.1 Удосконалити спільний моніторинг навколишнього середовища

Загальною метою проєкту LeNetEco є консолідація спільних зусиль та залучення суспільства країн Басейну Чорного моря шляхом удосконалення екологічного контролю та моніторингу його річкових дельт.

 

Image

Національні кордони є значною перешкодою для обміну інформацією та знаннями, які необхідні для спільного контролю та моніторингу навколишнього середовища в країнах БЧМ. Запропонований проєкт LeNetEco має намір реалізувати комплексні рішення та використати наявний досвід попередніх регіональних / національних / транскордонних зусиль у цій області з метою розробки нового міжрегіонального підходу, що поєднує в комплексі:

  1. використання онлайн методів навчання;
  2. використання Інтернету та ГІС-технологій;
  3. використання мотивації цільових груп для провадження діяльності з охорони навколишнього середовища.

Створення мережі для обміну знаннями та активізації колективного моніторингу навколишнього середовища в Басейні Чорного моря зосереджено на таких напрямках:

По-перше, на усуненні прогалин у сфері знань про навколишнє середовище в суспільстві, особливо серед школярів та молоді, з одного боку, а з іншого — на обміні такими знаннями між різними цільовими групами країн Басейну Чорного моря.

По-друге, на створенні необхідних інструментів для відображення інформації про екологічну ситуацію в Басейні Чорного моря, а також на забезпеченні загального доступу до цієї інформації. Наявність такої інформації дозволить прийняти рішення щодо усунення причин забруднення.

По-третє, на утворенні міжнародної волонтерської громадської служби з контролю та моніторингу стану навколишнього середовища, учасники якої будуть стежити за екологічною ситуацією в Басейні Чорного моря.

Перелічені завдання проєкту будуть вирішуватися шляхом розробки та впровадження трьох компонентів проєкту (веб-сторінки електронної освіти, електронної карти моніторингу навколишнього середовища та електронної служби «Волонтер моніторингу стану навколишнього середовища»), об’єднаних у єдине ціле — LeNetEco платформу.

Виявлення потреб, зв’язків та залежностей між прогалинами у галузевих знаннях може допомогти розв’язати найактуальніші проблеми та прийняти міжгалузеві рішення. Проєкт LeNetEco відповідатиме вимогам міждисциплінарності й важливості досліджень та має на меті охопити як екологічні, так і соціально-культурні питання.

Досягненню цієї мети сприятиме консорціум із 6-ти партнерів з різним професійним досвідом, у тому числі досвідом роботи у програмі БЧМ.

Спеціальна мета програми

1

Забезпечити доступ до освітніх ресурсів, знань та інформації у сфері охорони навколишнього середовища шляхом організації навчання з питань охорони навколишнього середовища та інформаційних електронних ресурсів.

2

Підвищити культурний та освітній потенціал громадян країн БЧМ у сфері охорони навколишнього середовища шляхом розробки програми екологічного навчання.

3

Зміцнити співробітництво та поліпшити накопичення знань та інформації для забезпечення стабільного функціонування LeNetEco платформи, надаючи з цією метою можливість іншим країнам та організаціям користуватися нею та оцінювати її.

Image

Останнє оновлення

0 березень 2023 року
Image
© 2024 LeNetEco2. Всі права захищені.

Цей веб -сайт був створений та підтримується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Агентства з питань сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.