Granițe comune. Soluții comune.

Image

Partenerii Proiectului

Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos”

Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos” - este o organizație publică conform Legii Ucrainei „Despre asociațiile cetățenești”, o organizație non-guvernamentală, non-politică și non-profit. Agenția - este o organizație publică regională înregistrată în Izmail, regiunea Odessa la 26 iunie 2008. (site web: www.asdei.od.ua)
Scopul principal al înființării agenției este indeplinirea, protecția și punerea în aplicare de catre personalul agenției a drepturilor legale de libertate, a intereselor comune sociale, științifice, economice etc, și contribuția la procesul de dezvoltare durabilă și integrare regională în regiunea frontaliera Odesa, regiunile membre ale Euroregiunii
"Dunărea de Jos" și Comunitatea Europeana în ansamblu, promovarea standardelor europene ale vieții publice și promovarea dezvoltării socio-economice și culturale durabile a regiunii Odesa în general și particular în regiunea Dunărea de Jos.
Principalele obiective ale Agenției sunt: 1) Dezvoltarea și implementarea de proiecte în diverse domenii specifice care vizează dezvoltarea durabilă a regiunii Odesa ca membru cu drepturi depline al Euroregiunii „Dunărea de Jos”; 2) Informarea și sensibilizarea opiniei publice cu privire la integrarea europeană.

Instituția are departamente specializate și personal cu expertiză în dezvoltarea și implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră, care lucrează în diverse domenii de interes: management, economie, mediu, agricultură, știință, educație, cultură, turism, antreprenoriat, IT, marketing și comunicare.
Organizația are o vastă experiență în implementarea proiectelor transfrontaliere. Mai jos sunt expuse câteva dintre proiectele care fac parte din portofoliul ASDEI:

Image

„Instrumente inovatoare pentru analiza mediului în bazinul nord-vestic al Mării Negre (Black Sea e-Eye)”, cod MIS-ETC 1475, finanțat de UE în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre" 2007-2013.

Obiectivul principal al acestui proiect este de a studia calitatea apei din mediu în anumite regiuni ale țărilor care participă la proiectarea și dezvoltarea metodelor de prevenire a poluării mediului. Pentru studiu au fost atrași principalii hidro-cercetători din regiunile partenere.
Bugetul total: 769 265, 00 EUR
Perioada de implementare: 10.07.2013 – 09.07.2015

Image

„Instrumente inovatoare pentru analiza mediului în bazinul nord-vestic al Mării Negre (Black Sea e-Eye)”, cod MIS-ETC 1473, finanțat de UE în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre" 2007-2013”.

Obiectivul proiectului - consolidarea capacității ONG-urilor pentru a-și întări rolul în stabilirea priorităților, dezvoltarea și implementarea relațiilor publice cu politica de dezvoltare locală și regională.
Bugetul total: 484 861, 50 EUR
Perioada de implementare: 12.06.2013 – 11.12.2014

Image

„Energia - Activ transfrontalier ”, cod MIS-ETC 1842, finanțat de UE în cadrul Programului Operațional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013".
Proiectul contribuie la îmbunătățirea situației economice, sociale și de mediu din zona de frontieră prin stimularea utilizării eficiente a surselor de energie convenționale și regenerabile pentru a îmbunătăți eficiența energetică a serviciilor din sectorul public în regiunea transfrontalieră.

Buget total: 770 201, 00 EUR
Perioada de implementare: 03.12.2013 – 02.08.2015

„Apa pură - în beneficiul sătenilor”, cod MIS-ETC 1550, finanțat de UE în cadrul Programului Operațional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013". Obiectivul general al proiectului - îmbunătățirea condițiilor de viață (calitatea vieții) a populației și promovarea dezvoltării socio-economice în zona transfrontalieră a districtului Hâncești (MD) - județului Vaslui (RO) - districtului Izmail (UA).
Buget total: 1 300 960, 00 EUR
Perioada de implementare: 18.12.2013 – 17.10.2015

Image

„Este timpul științei”, cod MIS-ETC 2302, finanțat de UE în cadrul Programului Operațional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013".
Obiectivul principal al proiectului este stimularea comunicării tinerilor în regiunea de frontieră și încurajarea invențiilor de înaltă tehnologie (high-tech) prin crearea de cluburi transfrontaliere pentru știință și tehnologie.

Bugetul total: 160 000, 00
Perioada de implementare: 15.08.2013 – 14.02.2015

Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.