Granițe comune. Soluții comune.

Image

Partenerii Proiectului

Universitatea “Prof. Dr. Assen Zlatarov”

Universitatea “Prof. Dr. Assen Zlatarov” este o universitate de stat, fondată la 6 octombrie 1963. Cursurile de învățământ se desfășoară în trei facultăți - Facultatea de științe tehnice, Facultatea de științe naturale și Facultatea de științe sociale. Instituţia include trei colegii - Colegiul tehnic, Colegiul Medical și Colegiul de Turism. Cursurile se desfășoară în 29 de programe de licență acreditate și peste 60 de programe de masterat.
În ultimele șase decenii, Universitatea s-a remarcat ca una dintre cele mai importante instituții academice din Bulgaria.

Universitatea „Prof. Dr. Assen Zlatarov” oferă studenților săi 18 calificări profesionale, 48 de programe de studii de licenta, masterat si doctorat. Universitatea Prof. Dr. Assen Zlatarov are o bază materială modernă și infrastructură care respectă cerințele statului pentru o înaltă calitate a educației.
Aceasta se compune din șase clădiri academice cu 150 de săli de curs și 70 de laboratoare, facilități sportive, trei cămine pentru studenți și un centru de servicii medicale.
Peste 405 de cadre didactice universitare cu înaltă calificare, dintre care 320 abilitate, predau la universitate. Organizarea și gestionarea procesului de învățământ la universitate respectă cerințele și criteriile europene pentru procesul calitativ de educație și cercetare.
Universitatea a fost clasificată printre primele din Bulgaria în funcție de calitatea cercetării (indicele Hirsch).

Image
Image
Image

Universitatea „Prof. dr. Assen Zlatarov” este cea mai importantă organizație științifică din Bulgaria de Sud-Est și una dintre primele din țară în ceea ce privește finanțarea cercetării. În fiecare an, sumele investite în sectorul cercetării sunt de aproximativ 1,27 milioane de euro, din care 90% sunt contractate cu organizații internaționale. Aceste cifre clasează Universitatea „Prof. dr. Assen Zlatarov” pe primele locuri din Bulgaria în ceea ce privește cercetarea finanțată.

În universitate sunt înființate mai multe laboratoare de cercetare, inclusiv Laboratorul de chimie matematică (un laborator de renume mondial), Laboratorul central de cercetare științifică, Laboratorul complex pentru analiza produselor petroliere și a combustibililor solizi, Laboratorul științific denumit „Buluritest“, Laboratorul pentru testarea materialelor silicatice, Laboratorul pentru produse din cauciuc etc.

Universitatea desfasoara relații științifice active cu institute și universități din peste 80 de țări, inclusiv Anglia, Franța, Germania, Rusia, Turcia, Spania, Italia, Ungaria, Serbia, Polonia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite etc. Acestea oferă posibilitatea specializării științifice și practicii de studiu pentru personalul academic și studenți, de asemnea oferă posibilitatea realizarii de schimburi de profesori, literatură academică de specialitate și științifică.

Experiența Universitatii „Prof. Dr. Assen Zlatarov” în realizarea proiectelor:

Image

„Construcția și dezvoltarea unui centru de competență în mecatronică și tehnologii curate MIRACle (Mecatronică, Inovație, Robotică, Automatizare, Tehnologii Curate)”
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional „Știință și educație pentru creștere inteligentă 2014-2020” .

Parteneri:
Beneficiar principal: Institutul de Mecanică, Academia Bulgară de Științe. P2: Universitatea „Prof. Dr. Asen Zlatarov ”- Burgas; P3: Laboratorul Central de Energie Solară și Surse Noi de Energie, Academia Bulgară de Științe; P4: Universitatea „St. Kliment Ohridski” din Sofia; P5: GIS-Transfer Center Foundation; P6: Universitatea VUZF University; P7: Institutul de tehnologii ale informației și comunicațiilor, Academia de Științe din Bulgaria; P8: Universitatea Tehnică din Sofia.

Buget: 11 540 242.00 Euro
Perioada de implementare: 30.09.2019 - 30.12.2023
Noua infrastructură creată este distribuită între partenerii consorțiului. Aceasta se compune din 4 baze cu 15 laboratoare și echipate. Activitățile de cercetare din laboratoare sunt grupate în 6 pachete de lucru (WP): WP1 - Soluții inovatoare în robotică și automatizare, WP2 - Sisteme biomecatronice, WP3 - Medii inteligente, procese și tehnologii în mecatronică, WP4 - Noi metode și mijloace pentru controlul și testarea elementelor mecatronice, WP5 - Modelarea matematică a sistemelor și proceselor complexe, WP6 - modelarea 3D, dezvoltarea și introducerea modelelor pilot de elemente, detalii și sisteme pentru mecatronică.

Image

Proiectul BLUE GROWTH COLLABs („Regiunile transfrontaliere cooperează pentru creșterea albastră”).
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Interreg - IPA pentru cooperare transfrontalieră Bulgaria - Turcia 2014 - 2020
Parteneri: Universitatea „Prof. Dr. Asen Zlatarov ”- Burgas și Universitatea din Tracia - Edirne
Buget: 2 855 246 Euro
Proiectul prevede înființarea Centrelor de Cercetare din Burgas și Edirne, în cadrul cărora vor fi echipate și vor funcționa următoarele: Laborator pentru analiza poluării cu plastic a apelor, Laborator pentru analiza și modelarea ecosistemelor acvatice, Laboratorul de acvacultură și biotehnologie.
Centrele vor juca rolul de infrastructură științifică pentru colaborarea oamenilor de știință, a cercetătorilor, instituțiilor locale și regionale în dezvoltarea unor abordări comune, metodologii, modele și inițiative pentru utilizarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale. Activitățile de cercetare ale centrelor sunt combinate cu funcția lor educațională în ceea ce privește implicarea studenților în sarcini și proiecte de cercetare, desfășurarea de campanii de informare și colaborarea cu comunitățile locale pentru a forma un comportament responsabil in ceea ce priveste mediul.

Image

Proiectul „Tehnologii curate pentru un mediu durabil - apă, deșeuri, energie pentru o economie circulară”
Proiectul este finanțat în cadrul programului operațional „Știință și educație pentru creștere inteligentă 2014-2020”
Parteneri: Beneficiar principal Universitatea „St. Kliment Ohridski” din Sofia, P2 - Fundatia CleanTech, P3 - Institutul de fizico-chimie, P4 -Institutul de microbiologie, P5 - UUniversitatea de Arhitectură, Inginerie Civilă și Geodezie, P6 - Universitatea “Prof. Dr. Asen Zlatarov” - Burgas, P7 - Institutul de chimie organică cu centru de fitochimie-Sofia, P8 - Universitatea de Silvicultură, Sofia.
Perioada de implementare: 30.03.2018- 30.11.2023
Buget: 11 540 242.00 Euro
Proiectul este axat pe construirea unei infrastructuri care funcționează eficient pe principii modulare în domeniile: 1 / Control, purificare, gestionarea apei; 2 / Tratarea, reciclarea, recuperarea și eliminarea deșeurilor solide; 3 / Realizarea unei economii eficiente din punct de vedere energetic și al resurselor prin obținerea de surse regenerabile și alternative de energie, materiale și resurse; 4 / Stimularea inovațiilor în tehnologiile pentru mediu durabil și economie circulară 5 / Dezvoltarea și realizarea antreprenoriatului tinerilor specialiști în direcțiile de mai sus.
Centrul pentru competențe va desfășura cercetări de ultimă oră în crearea de produse, servicii și tehnologii curate cu eficiență ridicată a resurselor și a energiei și cu o valoare adăugată semnificativă din punct de vedere economic, social și de mediu.

Image

Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.