Свържете се с екипа на проекта

LeNetEco 2
Партньорство

Водещ партньор:

Университет „Данубиус“в Галац

800654, Румъния, Галац, булевард Галац 3

Имейл: luciantilea@univ-danubius.ro

 

Партньор 2:

Агенция за устойчиво развитие и Европейска интеграция

„Долен Дунав еврорегион"

68600, Украйна, Измаил, ул. Кишиновска 58

Имейл: asdei.euroregion@gmail.com

 

Партньор 3:

Одески национален политехнически университет

65044, Украйна, Одеса, пр. Шевченко 1а

Имейл: nataliyamitrofanova3@gmail.com

Партньор 4:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

8010, България, Бургас, ул. „Проф. Якимов” №1

E-mail: imakovska@btu.bg

 

Партньор 5:

Асоциация за трансгранично сътрудничество

„Еврорегион Долен Дунав”

800119, Румъния, Галац, ул. Еройлор 64

Имейл: actedj@gmail.com

 

Партньор 6:

Екологичен консултативен център Кахул

3900, Р. Молдова, Кахул, 7 Б.П. ул. Хасдеу

Имейл: cce_cahul@yahoo.com

Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.