LeNetEco2 новини

На 06.07.2022г. (сряда), в 10:30ч., в зала „Амфибия“ на хотел “Аква”, гр. Бургас се проведе втората пресконференция по проект BSB-1088 „Създаване на консолидирана обучителна мрежа

BSB-1088 „Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2“, LeNetEco2 На 06.07.2022г. (сряда), в 10:30ч.,

В периода май-юни 2022 г., Партньор 4 - Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, България успешно проведе обучение във връзка с екологичните проблеми в Черно море,  предвидено в Работен

Студенти, ученици, неправителствени организации от Бургас преминават обучение по програмата „Екологичен мониторинг и приложения на екосистемния подход в опазването на водите и морската околна среда“.

Най-големият университет в Югоизточна България – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Партньор в проект LeNetEco2, успешно проведе обучение на Пилотна група 4 –

Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.