ПРЕДСТОЯЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ПРЕДСТОЯЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

BSB-1088 „Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2“, LeNetEco2

На 06.07.2022г. (сряда), в 10:30ч., в зала „Амфибия“ на хотел “Аква”, гр. Бургас ще се проведе втора пресконференция по проект BSB-1088 „Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2“, LeNetEco2. Проектът се изпълнява по ДБФП от ЕФРР/ЕИС № MLPDA 91473/02.07.2020г. и Договор за национално съфинансиране № РД-02-29-148/14.09.2020г. и се финансира от Европейския съюз чрез Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.
На пресконференцията ще бъдат представени резултатите от проведените обучителни събития, част от Работен пакет 3 „Разработване на обучителна програма“, за пет пилотни групи обучаеми: 1) ученици, 2) студенти, 3) местни власти и професионални еколози, 4) представители на НПО и медии и 5) други заинтересовани страни /изследователи, рибари, ловци, бизнесмени, орнитолози и др./.
В периода май ÷ юни 2022 г. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас успешно обучи общо 228 лица, представители на целевите групи, включително: 66 ученици и 5 учителя, 85 студенти, 23 представители на местните власти, 23 представители на НПО и медиите и 26 други заинтересовани страни.
Събитието се организира от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас в рамките на Работен пакет 5 „Комуникация“, Дейност A.C.3 - Публични събития.
Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференцията, за да се запознаете с едни от важните резултати при изпълнението на проекта.


Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.