Онлайн платформа ще информира за състоянието на Черно море

Онлайн платформа ще информира за състоянието на Черно море

Онлайн платформа ще информира за състоянието на Черно море и ще повишава знанията на гражданите на Румъния, Молдова, Украйна и България. Това са партньорите по проект„Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2". В края на миналата седмица  дейностите по него бяха представени. Проектът представи координаторът му от българска страна - проф. д-р Ирена Марковска, зам- ректор на университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ в Бургас.

„Платформата е още в пробен период тъй като стартира през ноември и все още не са подадени сигнали. Очакваме много обаче заради войната в Украйна. Тя ще има негативен аспект на екологията в Черно море, но какъв ще е точно ще е ясно тепърва“, каза проф. д-р Марковска.

Освен информационна проекта има и обучителна роля. Своите екологични познания са повишили 66 ученика от различни учебни заведения в Бургас както и 80 студента. 

https://bnr.bg/burgas/post/101751513/onlain-platforma-shte-informira-za-sastoanieto-na-cherno-more


Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.