Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ провежда обучения зa опазването на водите и морската околна среда

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ провежда обучения зa опазването на водите и морската околна среда

Най-големият университет в Югоизточна България – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Партньор в проект LeNetEco2, успешно проведе обучение на Пилотна група 4 – представители на НПО и медии, съобщиха от пресцентъра на университета.

Обучението на Пилотна група 4 е част от Работен пакет Т2 „Разработване на програма за обучение“, дейност A.T2.4 „Обучителни събития“, по проект „Създаване на учебна мрежа за консолидиране на усилията за съвместен контрол и мониторинг на околната среда в Черноморски басейн 2 ”, LeNetEco2, код на проекта: BSB 1088.

Общо 23 представители на различни НПО, ангажирани с решаване на екологични проблеми (минимум 20 човека според изискванията на проекта) преминаха успeшно обучението по програма „ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕКОСИСТЕМНИЯ ПОДХОД В ОПАЗВАНЕТО НА ВОДИТЕ И МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА“

Обучението се проведе от тримата експерти от П4 - доц. Даниела Тонева - експерт по разработване на учебни програми, доц. Александър Димитров - експерт по методика на мониторинг и доц. Никола Тодоров - специалист профилни организации-лаборатории, подпомогнати от координатора на проекта – проф. Ирена Марковска, която е и зам.-ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

38e460b0d56505dd6f9dbd801a9c07a6

Освен Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, партньори по проекта са още Университетът "Данубиус", Галац, Румъния - водещ бенефициент, Агенцията за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав“, гр.Измаил, Одеса, Украйна, Одески национален политехнически университет, Одеса, Украйна, Асоциацията за трансгранично сътрудничество „Еврорегион Долен Дунав“, Галац, Румъния и Екологичния консултативен център „Кахул“, Кахул, Молдова.

0706e4bedc350c380f9ccaa505d70ce6

Общата цел на проект LeNetEco2 е да консолидира усилията и да активирa обществата в държавите от Черноморския басейн чрез прилагане на екологичен мониторинг и контрол на околната среда и подобряване на състоянието на делтите на реките в региона на Черноморския басейн.

Важна цел на проекта е създаването на специализирана екологична платформа LeNetEco, на която ще се качва актуална информация за състоянието за делтите на реките и екологичните проблеми, които възникват в Черноморския регион, а така също на нея ще бъдат качени обучителни курсове за различни целени групи, като всички заинтересувани лица ще имат свободен достъп до обучителните материали.

808ae2d098f317da07d6d491629919a8


 https://www.gramofona.com/priroda/universitet-prof-d-r-asen-zlatarov-provejda-obucheniya-za-opazvaneto-na-vodite-i-morskata-okolna-sreda


Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.