Granițe comune. Soluții comune.

Programul de instruire pentru elevi, în România - TG1

Programul de instruire pentru elevi, în România - TG1

În perioada septembrie-noiembrie 2022, partenerul lider al proiectului LeNetEco2, Universitatea Danubius Galați (PL-UDG), a organizat programul de instruire a grupurilor țintă identificate și formate în cadrul activităților proiectului (Activitatea A.T2 Evenimente de instruire).

Participanții incluși în aceste grupuri țintă vor constitui grupurilor de voluntari care vor acționa în acțiunile de monitorizare a stării mediului din zonele de vărsare în Marea Neagră ale râurilor și fluviilor afluente. Pe lângă misiunea de monitorizare a stării factorilor de mediu, constituirea acestor grupuri de voluntari are și scopul de a atrage un număr tot mai mare de voluntari din alte categorii sociale și profesionale care să acopere, prin activitatea lor, un număr mai mare de obiective de monitorizat situate în zona Mării Negre dar și dezvoltarea cooperării între grupurile de voluntari din statele riverane Mării Negre, partenerele proiectului LeNetEco2, în vederea realizării obiectivelor proiectului.

Primul grup țintă a fost constituit din elevi și tineri, iar în perioada 06 octombrie – 06 noiembrie 2022 grupul a fost implicat în programul de instruire. Pe parcursul implementării proiectului au fost identificați 85 de elevi de liceu care au parcurs programul de instruire fiind organizați în 4 subgrupe de instruire, 3 subgrupe cuprinzând câte 20 de participanți, iar o subgrupă fiind formată din 25 de participanți. În perioada de instruire, participanții din fiecare subgrupă au parcurs câte 3 sesiuni de instruire.

Lectorii sesiunilor de instruire au avut la dispoziție suportul de curs elaborat special pentru această categorie de participanți, de către experții Universității Dunărea de Jos din Galați care au fost selectați de partnerul lider (PL-UDG) pentru constituirea Grupului Comun de Cercetare (JRT) al proiectului. Acest suport de curs a fost pus și la dispoziția tuturor participanților. După parcurgerea sesiunilor de instruire, participanți au fost testați pe baza testelor elaborate în acest scop și au primit certificate internaționale de participare.


Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.