Granițe comune. Soluții comune.

Programul de instruirea pentru ONG-uri, autorități și alte categorii de participanți, în România

Programul de instruirea pentru ONG-uri, autorități și alte categorii de participanți, în România

În perioada septembrie-noiembrie 2022, partenerul lider al proiectului LeNetEco2, Universitatea Danubius Galați (PL-UDG) a organizat programul de instruire a grupurilor țintă identificate și formate în cadrul activităților proiectului (Activitatea A.T2 Evenimente de instruire). Participanții incluși în aceste grupuri țintă vor constitui grupurilor de voluntari care vor acționa în acțiunile de monitorizare a stării mediului din zonele de vărsare în Marea Neagră ale râurilor și fluviilor afluente. Pe lângă misiunea de monitorizare a stării factorilor de mediu, constituirea acestor grupuri de voluntari are și scopul de a atrage un număr tot mai mare de voluntari din alte categorii sociale și profesionale care să acopere, prin activitatea lor, un număr mai mare de factori de mediu de monitorizat din zona Mării Negre dar și dezvoltarea cooperării între grupurile de voluntari din statele riverane Mării Negre, partenerele proiectului LeNetEco2, în vederea realizării obiectivelor proiectului.

În zona proiectului din România, au mai fost constituite următoarele grupuri țintă: grupul țintă de organizații neguvernamentale (ONG), TG3, format din 20 de participanți, grupul țintă format din reprezentanți ai autorităților locale și regionale, TG4 incluzând 30 de participanți precum și grupul țintă format din alte categorii de participanți, TG5, incluzînd 31 de participanți.

Grupul țintă TG3 incluzând organizațiile neguvernamentale au format o grupă de instruire care în perioada 21 octombrie – 11 noiembrie 2022, a participat la patru sesiuni de instruire.

Grupul țintă al autorităților locale și regionale, TG4, a fost organizat în două subgrupe de 20 și respectiv de 10 participanți. Cele două subgrupe au participat la patru sesiuni de instruire în perioada 18 octombrie – 28 noiembrie 2022.

Grupul țintă “alți participanți”, TG5, a fost organizat în două subgrupe: o subgrupă din 10 participanți cu reprezentanți ai unor societăți comerciale mici care au participat la patru sesiuni de instr8 septembrie – 03 octombrie 2022.

Lectorii sesiunilor de instruire au avut la dispoziție suporturi de curs elaborate special pentru fiecare categorie de participanți, de către experții Universității Dunărea de Jos din Galați care au fost selectați de partnerul lider (PL-UDG) pentru constituirea Grupului Comun de Cercetare (JRT) al proiectului. Aceste suporturi de curs a fost puse și la dispoziția tuturor participanților. După parcurgerea sesiunilor de instruire, participanți au fost testați pe baza testelor elaborate în acest scop și au primit certificate internaționale de participare.

 

Training NGOs (TG3)  -  Instruire ONG (TG3)

 

Training local/regional authorties - Instruire autorități locale/regionale


Ultima actualizare

0 martie 2023
Image
© 2024 LeNetEco2. Toate drepturile rezervate.

Acest website a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Agenției de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană "Euroregiunea Dunărea de Jos” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.